is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veertien dagen of drie weken na liet eerste planten moeten de draden zich aan de oppervlakte vertoonen. Daardoor heeft men de zekerheid, dat het bed er geheel mede doorgroeid is. Nu moet men zorgvuldig de zijkanten en de omgeving van het bed schoonmaken, daar zindelijkheid bij deze kweekerij van het grootste belang is.

Vervolgens gaat men over tot het bedekken van de geheele oppervlakte met een laagje aarde ter dikte van 1.\ cM. Deze aarde moet kalk bevatten en vrij zijn van

onverteerde plantendeelen.

Alvorens deze aarde er op te brengen, moeten de zijden van het bed begoten worden met lauw water, waarin een weinig salpeter is opgelost, hierdoor zal de aarde er beter op blijven kleven. Wanneer het bed voor de warmte dooide boven bedoelde extra mestlaag bedekt was, moet deze er weder op. Eenige weken 11a deze laatste bewerking en naar gelang der temperatuur, beginnen de champignons

zich te ontwikkelen. • r

De oogst moet zorgvuldig geschieden en de gaatjes, die door het wegnemen der champignons ontstaan, moeten met dezelfde aarde gevuld worden. Elke drie a vier dagen en zulks gedurende twee a drie maanden kan men plukken, mits men liet bed goed onderhoudt, dat wil zeggen dat het zindelijk blijft en nu en dan begoten wordt met water, dat de temperatuur heeft van de kweekplaats.

Liefhebbers die niet over veel ruimte te beschikken hebben, gebruiken veel de op onderstaande teekemng voorkomende rekjes die gemakkelijk in den kelder kunnen worden opgehangen.

I