is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BASIDIOMYCETEN OF BASIDIUMZWAMM EN.

Zwammen waarvan de sporen vorming op basidiën plaats heeft.

HYMENOMYCETEN OF VLIESZWAMMEN.

Zwammen met een vrij, buiten op liet vruchtlichaam zich bevindend hyménium. Zij komen in allerlei vormen en kleuren voor evenals van diverse substanties als sappige, drooge, vleezige, houtachtige enz. en zijn op den grond, alsook op boomstronken, doode takken en bladeren

te vmden.

AGARICACEEEX OF PLAATZWAMMEN.

Deze zwammen zijn meestal vleezig, sappig, kraakbeen- of lederachtig; zij leven op den grond of als epiphyten en worden in hun eerste dagen door een vlies omgeven.

Het hyménium bedekt de beide wanden van glimmende plaatjes die zich straalsgewijze onder tegen den hoed aan bevinden. Basidiën met 2 a 8 stérigmaten.

Evenals de kleur der sporen aanleiding gaf tot het verdeelen der Agaricaceeën in vier afdee-

Type van een Amanita. a opperhuid d ring b vleesch e Fteel

c plaatjes ƒ vol va

3