is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De steel is wit, vezelig, stevig, 4 a 6 cM. lang en 1 a 2 cM. breed.

De plaatjes staan dicht op elkaar, i zijn smal, witachtig en lichtbruin op gebroken plaatsen. De lucht is sterk en doet aan versch meel denken. Deze zwam komt in April en Mei op grazige plekken voor, zij is zeldzaam en eetbaar.

"^r. p6S caprae (1*R.) afgeleid Tricholoma graveolens. van pes voet en capra geit, naar aanleiding van den hoedvorm.

Syn. : Ag. multiformis-Schaeff.

Deze zwam ziet er volgens wijlen Prof. C. A. J. A. Oudemans niet zeer bekoorlijk uit; de hoed is vuilgrijs met bruin vermengd, glimmend als vet, kegelvormig, uitgespreid, bultig, oneffen, kaal met veelal gespleten rand.

De steel is kaal, gelijk, somwijlen onderaan dunner.

Plaatjes aanvankelijk wit, worden spoedig grijsachtig.

Zij komen, weinig uitgerand voor, somtijds gevorkt, nogal vleezig, van elkaar afstaand en 10 a 12 mM. breed. Deze zwam komt zeer zelden voor en is tusschen gras in het najaar te vinden.

29. Tr. patulum (Fr.) afgeleid van patulus of uitgespreid, ten gevolge van den hoedomvang.

De hoed is isabella ook okerkleurig met golvenden naar boven omgebogen rand, 4 a 5 cM. breed.

De steel is stevig, wit, buigzaam, bijna gelijk, 4 a 6 cM. lang.

De plaatjes zijn isabella kleurig, van elkaar staand, door takjes met elkaar verbonden.

Zij komt van Augustus af, op grazige plekken in bosschen, tuinen, eenzaam of in groepen voor, doch is niet algemeen.

30. Tr. arcuatum (Fr.) afgeleid van arcus of boog, naar aanleiding van den boogachtigen vorm der plaatjes bij den steel.