is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meestal eenzaam, vrij algemeen door het geheele land te vinden.

18. Cl. inornata (Fr.) afgeleid van in of niet en ornatus of versierd, zinspelend op het weinig aantrekkelijke der zwam.

De hoed is vleezig, vlak of neergedrukt, loodkleurig, de opperhuid is gemakkelijk te verwijderen, 7 a 8 cM. breed.

De steel is dik, gekleurd als den hoed, 5 cM. lang.

De plaatjes zijn grijsachtig evenals het vleesch.

Deze zwam komt niet algemeen voor en is in October 1^79 op het landgoed ,,de Hertenkamp" het eerst gevonden door wijlen den Heer F. W. van Eeden.

19. Cl. nebularis (Fr.) afgeleid van nehila of wolk, zinspelend op de grijze oppervlakte van den hoed.

Syn.: Ag. pileolarius-Bull., Ag. turgidus-Grev., Ag. canaliculatus-Schum.

De hoed is dik vleezig, bol, later vlak, stomp, met dunnen naar binnen gerolden rand, flauw omgebogen, aschgrauw of vuilbruin, donkerder in het midden en in de eerste dagen met een grijsachtig poeder bedekt, dan naakt en glanzend, 8 a 12 cM. breed.

De steel is wit of witachtig, gevuld, sponsachtig, buigzaam, gelijk of gezwollen aan den voet die met een dons bedekt is, dikwijls gebogen, gestreept, 4 a 8 cM. lang en bovenaan 1 a 2 cM. onderaan 1 a 3 cM. dik.

De plaatjes zijn talrijk, dun, smal, bochtig, aan beide uiteinden scherp, afloopend, witachtig, later bleekgeel.

Het vleesch is wit, de reuk doet denken aan meel, de smaak is niet aangenaam. Sommige schrijvers noemen haar eetbaar, Michael roemt haar zeer.

In bosschen te midden van afgevallen bladeren is zij vanaf Augustus dikwijls in kringen te vinden en komt overal vrij veel tot in December voor.

20. Cl. odora (Fr.) afgeleid van odorus of riekend, ten gevolge van de anijsgeur der zwam.

Syn. : Ag. anisatus-Pers., Ag. odorus-Bull, Ag. oeruginosus-Sclnim, Ag. viridus-Fr., is volgens Costaxtix dezelfde.