is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De steel bevindt zich op zijde, is zeer klein of ontbreekt. l)e plaatjes komen vrij en afloopend voor. Yolva en gordijn ontbreken.

Deze zwammen leven op rottende stammen en vermolmd hout, zij hebben veel overeenkomst met de geslachten Pleurotus en Claudopus.

De Duitsche mvcoloog Prof. Dr. Otto Wüxschk beschouwt het geslacht Crepidotus als een onder afdeeling van het geslacht Derminus, dat door de Fransche mycologen niet genoemd wordt.

1. C. mollis (Schaeff.) afgeleid van mollis of zacht.

De hoed is niet dik, van eene zachte substantie, bijna geleiachtig, bol-vlak, niervormig, op ouderen leeftijd veelal gelobd, glad, onbehaard, wit of witachtig, oj) het laatst geelachtig of geelachtig gevlekt, 2 a 5 cM. breed.

De steel is onbeduidend of nauwelijks zichtbaar, 2 a 7 cM. breed.

I)e plaatjes zijn talrijk, afloopend, lijnvormig, eerst aschkleurig of witachtig, dan kaneelkleurig.

Het vleesch is week, waterig en

vvifar'litior

o

Op rottende en vermolmde boomstammen m najaar en winter vrij algemeen voorkomend.

2. C. haustellaris (Fr.) afgeleid van haurire of scheppen.

De hoed is weinig vleezig, slap, niervormig, vlak, glad, fijn behaard, ledergeel, later kaneelkleurig, 1 a2 cM. breed.

De steel bevindt zich op zijde, loopt naar boven dunner toe, is wit, behaard en 4 a 8 mM. lang.

De plaatjes zijn bijna vrij, weinig talrijk, afgerond bij den steel, wit en later kaneelkleurig.

Op vermolmde populieren in troepen gedurende, het najaar te vinden, maar zeldzaam voorkomend.

Crepidotus mollis.