is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Groote, stevige op den (/rond of hout levende zwammen. CLAYARIA.

Ten gevolge van de gedaante dezer zwammen waarvan velen gelijken op een knots ontvingen zij bovenstaanden naam die van het Latijnsche woord clava dat knots beteekent is afgeleid. Daar vele soorten in het geheel niet daaraan doen denken, maar het voorkomen hebben van koraal, hebben enkele schrijvers die onder een apart geslacht „corallium" genaamd, vereenigd. Zij zijn van een vleesch of wasachtige zelfstandigheid, groeien op den

grond tusschen mos en gras, velen zijn eetbaar.

Het hymenium bedekt van alle zijden het naakte vruchtlichaam.

De sporen zijn wit, eivormig, kogel- i rond, glad of door uitsteeksels (zie bijv. nr. 3 der plaat) gelijkende op

een watermolen. Clavaria formosa.

«. Vertakte van een meer of minder duidel ijken steel of stam voorziene soorten.

1. C. botrytis (Pefs.) afgeleid van i3érpu? of tros.

Syn. : Cl. acroporphyrea-Schaeff.

Het vruchtlichaam is bloemkoolachtig met zeer dikken wit, geel of roodachtigen stam, 8 cM. hoog en 14 cM. breed.

De takken zijn kort, ineen gedrongen, met stompe, korrelachtige, roodkleurige op bloemkool gelijkende uiteinden.

Het vleesch is vast, doch niet taai en aangenaam van smaak.

Op beschaduwde zandige plekken in bosschen te vinden, doch niet overal voorkomend.

2. C. amethystina (Bull.) afgeleid van of

amethyst.

Het vruchtlichaam is zeer vertakt, violet of lilakleurig,