is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het binnenste peridium is eivormig of peervormig, witof bruinachtig.

Het steeltje is kort en de opening breed, kegelvormig en vlokkig.

In de omstreken van Haarlem, op vochtigen zandigen bodem, door wijlen den Heer F. W. van Eeden gevonden.

7. G. fimbriatus (Fr.) afgeleid van fimbria of franje.

Het buitenste peridium scheurt tot het midden, soms nog verder open in 6 tot 12 vleezige, vrij regelmatig-

gevormde slippen van een Geaster fimbriatus.

eivormige gedaante die van

buiten donker- en van binnen lichtbruin zijn.

Het binnenste peridium is ongesteeld, aan den top van een verbleekenden ring voorzien, grijs of zwartachtig met kleine franjeachtige opening; door het benedenwaarts omkrullen der slippen van het buitenste peridium rust het daarop als op een troon.

De sporen zijn lichtbruin, rond en glad.

In zandige en boschrijke streken, vooral in naaldbosschen, is deze soort vrij algemeen.

8. G. vulgatus (Vitt.) hetwelk „gemeen" beteekent.

Het buitenste peridium scheurt tot aan het midden open in 6 a 8 ongelijke slippen die naar buiten omkrullen en aanvankelijk aan de binnenzijde wasachtig, kleverig en bruin zijn.

Het binnenste peridium is langwerpig rond, grijsachtig of bruingeelachtig. Het steeltje is kort, dik en wit.

De buitenwand der slippen is dun, witachtig en veelal bruin gevlekt.

Deze soort is in de omstreken van Haarlem door wijlen de Heer F. W. van Eeden en in de duinen bij Monster door Mej. C. E. Destrée gevonden.