is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. P. repanda (Wahlenb.)

Het vruchtlichaani is grootbochtig ingesneden, van binne n donkerbruin, een weinig ruw, van buiten meelachtig wit bestoven, aan den voet in een steel versmald.

Sporen elliptisch, doorschijnend, met 2 druppels, glad.

Paraphvsen draadvormig verspreid.

De beker is ten laatste geheel uitgespreid teruggeslagen, in liet midden met verhevenheid, 4 a 10 cM. breed.

Op boomstronken, balken en op den grond voorkomend en in ons land in Mei 1898 in het Haagsche bosch aangetroffen.

Beschreven onder nr. 17*25 in Flora Batava.

13. P. tectoria (Cooke).

Het vruchtlichaam is ongedeeld of zwak gesteeld, bolvormig, later uitgespreid en vlak, witachtig, zemelachtig daarna naakt.

Het kiemvlies is zwak, min of meer genaveld, bleek oranje met gladden rand.

Sporeblazen cylindervormig met dekseltjes.

Sporen elliptisch, paraphvsen draadvormig.

Komt in Engeland op gepleisterde muren voor en is in 1890 op een gepleisterden muur in het Paviljoen te Haarlem gevonden door wijlen de Heer F. A\. van Eedex en vermeld in Fl. Bat. onder nr. 1595.

BULGARIA.

Deze zwammen onderscheiden zich door een andere samenstelling van het vruchtlichaam; hier zijn de bekers of kommetjes dik, geleiachtig, schijfvormig, eerst gesloten dan geopend, van binnen slijmerig en van buiten geplooid en ruig.

Het hymenium is schijfvormig, de sporezakken lang gesteeld en vier sporen bevattend.

B. inquinans (Fr.)

Syn. : Peziza inquinans-Pers.; Peziza nigra-Bull.