is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geheele zwam bereikt soms een hoogte van 10 a 15 cM. en is hol.

Zij groeit van einde April tot Juni in boschjes op beschaduwde, grazige, vochtige plekken, liefst onder iepen.

Deze soort is een algemeen geliefde lekkernij, die met hoogen prijs betaald wordt.

Hiervan bestaan drie variëteiten als :

o. rotunda met ronde velden;

I). vulgaris met vierhoekige velden;

c. fulva met langwerpige velden en roodbruinen hoed. Schrijver vond haar tegen den steenen voet eener veranda, langs een pad.

Rauw gebruikt heeft zij evenals de genoemde Helvella soorten ernstige ongesteldheden veroorzaakt, daar zij eveneens Helvella zuur bevat dat echter door koking onrniddelijk verdwijnt.

3. M. rimosipes (D. & C.)

Syn. : M. mitra-Lenz.

De hoed is kegelvormig, tot op de helft aan den steel gegroeid, nog geen 3 cM. hoog, bruinachtigolijfgroen, met in de lengte loopende huidplooien waardoor langwerpige holten ontstaan; die huidplooien zijn ook weer in de breedte met elkander verbonden zoodat er ruitvormige veldjes gevormd worden.

T~v„ ,i 1 ^ ïo o ii rlon rrrnnrl rro-

UV Sieei 1» ccx. —- 5Yj Morchella

zwollen, hol, met witte kleine korreltjes bedekt rimosipes. en 7 a 12 cM. lang.

In bosschen gedurende het voorjaar te vinden, alsook in tuinen met vetten vruchtbaren grond.

Deze soort is eetbaar, doch niet zoo geurig als de beide voorgaande soorten.

4. M. semilibera (D. & C.)

De hoed is kegelvormig, half vrij van den steel, tot 3 cM. hoog, hol, grauwgeel of bruin, droog zijnde okerkleurig, met dunne heen en weer loopende rimpels tusschen