is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Peridium Peritheciën

Protoplasrna

Receptaculum

Rhizomorphen

Ring Ring vlies Schubbig Sclérotium

Snede

Spatelvormig

Sporenklos Sterigmen

Stroma

Substratum Trama Uitgerand Velum partiale

Velum universale

Vervloeiend Volva

Vruchtlichaam

Vrij

Zittend

Zodevormend

of hulsel.

of ascusvruchtjes zijn kleine meestal kogelronde, zwarte, bruine of gele lichaampjes.

is de naam der levende stof.

of reeeptakel noemt men den drager der sporen, zyn vertakte, wortelachtige strengen die uit ineengevlochten mycelium draden bestaan.

zie annulus inferus en superas.

zie velum partiale.

beteekent met schubben bedekt.

is een uit rustende mycelium draden saamgesteld, hard en donker gekleurd lichaampje.

heet de scherpe kant der plaatjes of lamellen, of gelykend op een spatel. Spatel heet het, aan den top breede mes, dat gebruikt wordt om gips of stopverf uit te strijken.

zie gleba.

noemt men de draadvormige steeltjes die aan den top der basidiën ontstaan en wier uiteinden de sporen dragen, is de naam van een zwamweefsel dat slechts uit myceeldraden bestaat en vormloos is of somtijds tot een min of moer duidelijk gevormd vruchtlichaam uitgroeit.

heet het bed of de bodem waarop een zwam groeit, heet het weefsel dat het hymenium draagt.

zie pag. 34.

of ringvlies noemt men het vlies dat bij de Agaricaceeën den hoedrand aan den steel verbindt en het hvmenium in het begin bedekt.

noemt men het vlies dat by de Agaricaceeën de geheele zwam in het begin omsluit, het wordt ook beurs of volva geheeten.

wil zeggen bij rijpheid vloeibaar wordend.

noemt men de zak of beurs die de knol der Amanita's, Yolvaria's en Phallaceeën omsluit, het is een gedeelte van het velum universale.

heet het bovengrondsche deel hetwelk over het algemeen paddenstoel, zwam of champignon wordt genoemd, zie pag 34.

wil zeggen ongesteeld.

noemt men die zwammen die dicht op elkander groeien en een zode vormen.

28