is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Yleezige, kussenvormige vruchtlichamen, met den steel in liet midden en gemakkelijk van het hoedvleesch af te scheiden buisjeslaag. Op de aarde groeiende soorten Boletus.

De buisjes zijn niet van het hoedvleesch te scheiden. Op de aarde of hout groeiende soorten 4 Hout of kurkachtige, hoefvormige, ongesteelde vruchtlichamen. De buisjes zijn onder elkander l alsook met den hoed vergroeid, zij vormen geen 1 in zelfstandigheid daarvan verschillende laag.

Alleen op hout groeiende soorten Trametes.

4 'i Yleezige, kurk-, hout- of lederachtige vruchtlicha1 men waarbij de zelfstandigheid van den hoed I verschilt met die van de buisjeslaag. Gesteeld f of ongesteeld. Op de aarde of op hout groeiende

soorten polyporus.

Het hymenium bedekt de binnenzijde van vrij | van elkander staande buisjes. Op vleesch ge-

5 lijkende vruchtlichamen Fistulina.

I Het hymenium bedekt de binnenzijde van holten

of doolhofachtige gangen 6

Houtige, gehalveerde, hoedvormige vruchtlicha-

Imen. De buisjes vormen geene in zelfstandigheid van het hoedvleesch verschillende laag.

Zij zijn bochtig, kronkelend en vormen doolhofachtige gangen. Op hout groeiende soorten Daedalea. Het hymenium is zacht als was, geplooid, dikwijls met druppels bedekt. Het vruchtlichaam gelijkt op een vormlooze korst. Achteroverliggend, niet hout- of kurkachtig. Aan planken en houtwerk in vochtige huizen Merulius.

Hydnaceeên of Stekels wammen.

Het hymenium ligt over priemvormige stekels verspreid. Yleezige, kurk- of lederachtige zwaml men die hoed-, korst-, knotsvormig, gesteeld en i achteroverliggend voorkomen en op de aarde

1 ; en hout groeien Hydnum.

I Het hymenium bedekt platte op plaatjes gelijkende

| tanden "

Het hymenium bedekt, bulten, korrels en wratten •'

( Yleezige zwammen met vrije, bochtige, onregel-

2 ) matig geplaatste plaatjes die gemakkelijk van j den hoed af te scheiden zijn. Soorten welke

( alleen op de aarde groeien Sistotrema.