is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

441

( Lederachtige zwammen met spitse, taaie stekels die 2 straalvormig of rietachtig geplaatst z\jn en onderaan door plaatvormige plooien verbonden zyn Irpex. , Het hymenium is wasachtig ,, ' Het vruchtlichaam is uitgespreid achteroverligI gend. De spitsen der wratten zijn van franje voorzien. Op rottend hout groeiende soorten Odontia. ( Het hymenium bedekt onregelmatige, stompe,

! ongeluk gevormde, wasachtige, uiteen staande knobbeltjes. Uitgespreide arhteroverliggende, op hout en schors groeiende zwammen Radulum.

Het hymenium bedekt kammen, plooien of aderen.

Uitgespreide, achteroverliggende vruchtlichamen die naar gelang van de weersgesteldheid, geleiof kraakbeenachtig z;jn Phlebia.

Het hymenium bedekt half-of kogelronde, stompe,

regelmatig gevormde, bijeen staanöe korreltjes.

Uitgespreide, zachte, korstvormige, achterover liggende op rottend hout groeiende zwammen Grandinia.

Thelephoraceeën of Korslzwammen.

! Kleine, vliezige, bekervormige zwammen die zitI tend, gesteeld en hangend, op mos en zieke 1 plantendeelen worden gevonden Cyphella.

(' Vleezig-vliezige trechter-, trompet- en tolvormige zwammen met glad of gerimpeld hymenium.

Alle soorten groeien op de aarde Craterellus.

Niet beker, trechter- of tolvormige zwammen 2

f Vlokkige of vleezig-vlokkige, ineen vallende vrucht9 ) lichamen met viltig, korrelig hymenium. Op

J rottend hout groeiende soQrten Hypochnus.

' Anders gevormde zwammen 3

I Het hymenium is geplooid, gerimpeld of glad.

I Taai vleezige zwammen die hoef-, knots- en ^ < korstvormig voorkomen. Gesteeld of zittend op

I de aarde groeiende soorten Thelephora.

' Het hymenium is, tenminste in drogen tyd, glad 4

Achteroverliggende, korstvormige, hout-, kurk- of lederachtige, dikwijls met banden geteekende 4 vruchtlichamen. Alle soorten leven op hout Stereum.

Het hymenium is vleezig, wasachtig, in vochtigen tijd zacht, b\j droogte gebarsten. Alle soorten leven op hout Corticium.