is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meene sterfte. Ja in een paar provinciën van ons vaderland, met name Noord-Brabant en Limburg, is zij, zooals wij later zullen zien, in datzelfde tijdsverloop zelfs aanmerkelijk toegenomen, resp. van 161 tot 200 0o en van pi. m. 14S tot 172 °l00, niettegenstaande de algemeene sterfte daar ook geringer geworden ts, resp. van 21.4.5 (1840/49) tot 20.20 700 (1895/99) en va" 22-3^ (lS4° 49) tot 18.38 0 00 (1895 99)".

Wie nu door deze cijfers nog niet getroffen is, zal toch een pijnlijke gewaarwording ondervinden, wanneer hij kennis maakt niet de volgende tabel (blz. 79): op 1000 levendgeborenen stierven gemiddeld per jaar in het ie levensjaar

—j—:—:—|—j j | u

1840 1S50' 1855 1860 1S65 1870 1S75 1880I1885 1890! 1895 j?£

49 54 59 64 69 I 74 79 | 84 j 89 94 ! 99 > =

Friesland 114.(1115 149.140,138 '4° >4° j*5i "9 1,0 9S 1

Drente H5.3i'«7 120 116 131 125 123 123 (114 "4 "3 2

Groningen .21 121 146 133 «4» '>4» '5° '32 ,120 122 116 3

Overiisel 128 >127 146 134 «5° «47 '45 «4» i«40 «3» '3' 4

Gelderland 127 ,120 142 ,138 153 154 '5° «47 >4<J 145 '43 5

Voord-Holland.. . 201 bof. 237 206 218:223 20S 2035181 163 144 <>

Het Kijk rSi 1S4 206 iqi 203 n)7 \ '74 '(>b 'A? j 7

Utrecht. 200 214 228 225 241 ,256 233 225 202 187 168 , 8

Zuid-Holland .... 254 257 278 261 271^284 25S 240 211 191 168 y

Zeeland 260 262 291 239 255 245 222 207 180 178 169 | 10

I.iml.urg 14S '34 152 14S ><" lf'2 157 «59 '58 '69 1172 II

Noord-Brabant... 161 163 191 1S2 194 205 jjoö 215 ;2o5 207 '200 12

en daarna op blz. 81 het volgende leest:

»Wanneer we nu voor een oogenblik aannemen, dat in Friesland, waar de kindersterfte thans het geringst is, een ideaal toestand bestaat, met andere woorden, dat daar geen enkele zuigeling meer sterft, die door betere •oeding, verzorging, verpleging, enz. in het leven had men worden behouden, dan sterven er in het ie nsjaar

-irovincie Drente gemiddeld per jaar nog 15

» Groningen » » » » 18

» Overijsel » » » > 33

, » » Gelderland » » » » 45

» » » Noord-Holland » » » » 46