is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de provincie Utrecht gemiddeld per jaar nog 70

» Zuid-Holland » » » > 70 » » » Zeeland » » » » 71

» Limburg » » » » 74

» » » Noord Brabant » » » » 102 kinderen op de 1000 levendgeborenen, die onder voor die kinderen betere omstandigheden niet hadden behoeven te sterven. Gaan we nu het geheele aantal levendgeborenen na, b. v. van het jaar 1899, dan leert ons eene eenvoudige berekening, dat in dat jaar alleeu in Drente 73, in Groningen 162, in Overijsel 357, in Gelderland 807, in Noord-Holland 1351, in Utrecht 582,111 Zuid-Holland 2704, in Zeeland 5I2> 'n Limburg 68o, in Noord-Brabant 1901 en 111 geheel Nederland van de 24253 1,1 het eerste levensjaar overledenen dus 9129, dat is meer dan 1 s gedeelte, onnoodig te gronde zijn gegaan

Dat vele zuigelingen onnoodig sterven — ieder medicus wist het reeds lang. t Is een verdienste van den schrijver, dat hij ons bekend maakt met den omvang van dit kwaad. Wanneer in één jaar 9*29 menschen, door epidemie, door rampen, door oorlog werden weggenomen, stad en land zouden in beroering raken, de dagbladen zouden als tolken der publieke opinie luid om hulp schreeuwen — nu 9129 zuigelingen in één jaar zonder rumoer wegkwijnen, gaan we onbewogen en kalm onzen weg. Mogen we hierin berusten ?

We zouden ons zelf een brevet van onmenschelijkheid uitreiken, indien we 't lot dier zuigelingen als een fataliteit aanvaardden.

Noodzakelijk is t dus, dat we de oorzaak of oorzaken van deze onnoodige sterfte opspeuren : om een kwaad te bestrijden moeten we 't zoo nauwkeurig mogelijk kennen.

Collega Jonkers valt met de deur in huis, als hij zijn beschouwingen aldus aanvangt:

»De statistiek leert ons, dat de sterfte in het eerste levensjaar van 's menschen bestaan voor een groot (volgens prof. Heubner voor het 2/g) gedeelte veroorzaakt wordt door ziekten van het maag-darmkanaal.