is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden te leven voor zich zelf, en behooren te trachten hun geslacht op te voeren tot hooger trap van geestelijke en lichamelijke ontwikkeling dan waarop zij zelf staan. Hij moet herinneren, hoe een dergelijke levensbeschouwing haar eigen loon zal vinden: in meer ideale genoegens dan het loopen in mooie kleeren door een park, of 't zwieren door een balzaal, of 't zitten in een schouwburg. Hij moet geestdrift weten te wekken voor de taak van 't zoogen, bij de ouders en andere invloed hebbenden, en wel verre van 't hysterische genoegen van 't interessante zwakzijn aan te moedigen, moet hij weten op te wekken tot een frisch, krachtig leven met volle ontplooiing van alle lichamelijke functies en beheerscht door een hoog ideaal van plicht.

Het argument van te zwak zijn wordt wat vaak misbruikt. Inderdaad er zijn tegen-aanwijzingen, die 't zoogen verbieden ').

1. Zwangerschap der zoogende moeder kan — maar behoeft niet — een beletsel zijn. In dit geval moet rekening gehouden met 't belang van moeder, van foetus en kind. Er bestaat r.. 1. eenerzijds door 't zoogen gevaar voor abortus en anderzijds kans dat 't zog minderwaardig wordt gedurende de nieuwe zwangerschap, zoodat of moeder en ongeboren kind lijden onder 't zoogen, of de zuigeling slecht gevoed wordt.

2. Zwakte van de moeder b. v. door slechte bloedsmenging, bloedarmoede.

3. Hartziekten kunnen een beletsel vormen, maar behoeven 't lang niet altijd te zijn.

4. Nierontsteking maakt soms de zogafscheiding onvoldoende, maar is geen beletsel, wanneer de secretie ruim is.

5. Haematuria gravidarum (bloedwateren) is zeer zeldzaam, schijnt wel een contraindicatie te vormen.

1) Deze zijn ontleend aan:

Wanneer inog de moeder haar kind zoogen • I)r. Metzlar (Ared. Tijdschr. voor Geneesk. 1902, II, blz. 486 vv.).