is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wanneer 't verloop der geboorte ;il minder tragisch is, hoe gemakkelijk is dan nog het jonge leven te benemen. Er zijn optimisten, die niet gelooven, dat dergelijke praktijken plaats grijpen. Naar ik meen ten onrechte. De cijfers in laatst aangehaalde tabel dwingen ons, het treurige feit te aanvaarden, dat herhaaldelijk met hulp en zonder hulp, onwettige pasgeboren kinderen vermoord worden. Of hiertegen iets te doen valt — waag ik niet te beslissen.

't Moge eenvoudig schijnen, maatregelen te nemen, maar wie zich eenigszins in den toestand indenkt zal toegeven, dat wel voornamelijk verheffing van zedelijk peil het middel zal moeten zijn. Bovendien mocht de publieke opinie, of liever het publieke geweten wel eens wat luider spreken. — Daarvoor is 't nuttig dat cijfers als boven gegeven zijn wat meer doordringen : zij spreken niet... ze schreeuwen.

En nu het verder lot der onwettige kinderen1):

»Vanaf het jaar 1885 wordt bij het overlijden beneden den leeftijd van I jaar vermeld, of de overledene een wettig, dan wel een onecht kind was. Nu bestaat echter de mogelijkheid, dat een onecht kind korter of langer tijd na de geboorte gewettigd wordt. Sterft het nu daarna, dan wordt het natuurlijk vermeld onder de wettige overledenen. Het percentage dezer laatsten zal dus in den regel iets te groot, dat der onechte overledenen iets te klein zijn. Van veel invloed is dit echter niet; bovendien: men moet roeien met de riemen, die men heeft".

OP IOOO VAN DE IN VORENSTAANDE TIJDVAKKEN LEVEND AANGEGEVEN WETTIGE EN ONWETTIGE KINDEKEN OVERLEDEN GEMIDDELD

OP DEN LEEFTIJD VAN

O Maand. 1 Maand. 2 Maanden, jo-5 Maanden. O Jaar.

Tijdvak.

Wettig. (>n\\ ettig.

Wettig. Onwettig.

Wettig. Onwettig.

Wettig. Onwettig.

Wettig. < >n wettig.

1

1885-89 37. 645 20.6 44.0 19.6 [ .57.8 121.81215 7 171.4 270.4

1890^94136.3 60.5 198 42.9 17.9 '31.3 115.71199.2(163.2 249.4

1895—99 34.2 56.8 18.5 38.7 i6.8 '29.6 107.8! 182.2 150.S 2336

!) T a p. blz. 59.