is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

°P 'iTvFvs,A^RrS7VnFRVFN' |;EM,D™"> '"ER jaar IN „ET FI kste VENsJAAR (zonder DE i eveni.oos aaxc.kcevexen-) '):

jn: .840 ,850 ,855 1860 ,865 I.870 ,875 ,8801,885 I89O|«895 = | »-> * I 59 ; 64 | 69 | 74 7<J 84 j 89 94 ■ 995 "3

^'roninpen::! jissl £05 4.8" 4.4S tlï t'S 409 ™6< 3.2 | 2.77! , Drente 1 3.40 . (t\ , 4-9.) 5- / 5-4? 4-34 3 75 3-8.i 3.59 2

< Jverijsel... ^5 ^ ^4 L! tf, +ss' t£ 3 6<J Ü4' 3

-V.-Holland. 7.2; 7.7 soj 7 m\\ n s> i o 4'57 4-53 4-lSi 4

Gelderland. 3.811 : o, 4,. .1. 'I ' '^! 01 7'07 b-52 5-4f> 4-4'' 5

ÏJ & tïs it t*>\ % | Ï°J tg t" 4.59 6

Limburg... 4.44 ; . cn • ; -J °-73 J-go J.JJ 5.00 7

Zeeland.... «1,2^ frg f"°f «27? >'2° 5*53 8

1 ««"hl 6.65 7.56 7.9, S o! 8 721 8,? lil ïal 570 ')

/.-Holland. 9.561047 1 f-'mc ,, H' 7 7 7 35 6';2 5-75 «o

■V.-lirabant. 4.58 46 | s'2?;1' «' I r'94 '?'9° 9'7S 812 " 'Js 5-85 >.

v u ' 5 4 5 71 5"Jj| 61 I 6'73 6.94 708; 6.5S 6.64 6.62 12

, 7 W,J Slecnt nguur. Aanvankelijk is de

sterfte beneden het gemiddelde; het neemt in de eerste kolom

de 7 plaats Nu is het gemakkelijk deze stijging toe te schrijven aan slechte economische toestanden, maar, mo-en we vragen: ,s Friesland rijker dan Brabant? Of werken de slechte econoimsche toestanden in Friesland minder dan in Brabant op " ndersterfte r Men kan spreken van minder ontwikkeling ■ maar .s de ontwikkeling in Drente grooter dan in Brabant, of werkt deze factor daar anders? Wat heeft de ontwikkeling verder \n,.r invloed. Zien wc niet bij meerdere ontwikkeling lossere opvatting der huwelijksplichten? In 't brandpunt der ontwik-

\C mgj "! Amsterdam> zagen we toch juist 't sterkst de verbasterde huwelijkszeden met al hun heillooze gevolgen voor de kindersterfte Zouden er i„ Brabant meer onechte kinderen geboren worden dan elders? Dat is niet aan te nemen, want:

»In deze 2 (N. Brabant en Limburg), nagenoeg uitsluitend Koomsch-Katholieke provinciën, waar de huwelijksvruchtbaarheid thans — zeer waarschijnlijk mede door den invloed der Roomsch-Katholieke geestelijkheid

• fl , j da,n 111 cen,ge andere provincie van ons land, s de loop der kindersterfte verreweg het ongunstigst" ;).

Als nu aan de R.K. geestelijkheid zoo n invloed mag toegeschreven worden op het gezin, mag toch ook wel aangenomen worden, at ze tevens zal kunnen waken tegen buitenechtelijke geboorten.

) In deze tabel zijn weggelaten de kolommen .840 51 en .Sco/sn welke >n het oorspronkelijke voorkomen. ,') T. a. p. b|. So '59'