is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook gebruik van te maken om anderen te bestrijden. Verwachtingen te koesteren, dat we zulke principieele tegenstanders als Prof. Treub e. a. zouden bekecren, is dwaasheid — een te diepe kloof gaapt tusschen ons. 't Behoeft ook nauwelijks: 't is een kwestie van tijd, dat een beginsel, hetwelk de kiem van uitsterving in zich draagt, het af moet leggen tegen een, dat eischt: groeit en vermenigvuldigt u. Doch tusschen principieele voor- en tegenstanders ligt de grauwe massa der onwetenden en onverschilligen, uit welke beide partijen trachten te recruteeren. Onze tegenstanders laten niet achterwege deze massa over hunne gevoelens in te lichten. Op een waarlijk — van ieder standpunt bezien — onbehoorlijke, onwelvoegelijke wijze wordt propaganda gemaakt voor het N. M. Pamfletjes, reclame-artikelen enz. brengen ieder, die wil of niet wil, op de hoogte: ze worden ieder letterlijk in de hand en onder den neus geduwd. Op de meest onkiesche wijze mengt de N. M. Bond zich in onze persoonlijke aangelegenheden. Hiertegen zullen we eenigszins front moeten maken, hoe moeilijk 't ook soms vallen zal deze sexueele zaken welvoegelijk te behandelen.

Prof. Treub wil 't N. M. alleen medice beoordeelen en levert daarvan een proeve. Wat mij betreft — zeer veilig kan ik de uitsluitend theologische zijde van 't vraagstuk achterwege laten : er zijn veel bevoegder mannen, van beter versneden pen voorzien, die hierop hun licht lieten vallen en 't desgewenscht zullen herhalen '). Toch moet mij de opmerking van 't hart, dat, naar 't mij voorkomt, Prof. Treub zich zelf bedriegt. Misschien bestaat er zuiver physiologisch denken, zooals er zeker wiskundig denken bestaat; misschien is 't mogelijk zuiver medisch te denken, maar zuiver medischen raad te geven is niet mogelijk: dat doet Prof. Treub niet, dat doe ik niet, dat doet geen medicus, dat doet alleen een veearts. Zoolang we niet een ziekte, maar een ziek mensch behandelen, is onze raad iets anders dan het produkt van een rekensom, waarvan de ziekte- en de geneesmiddelenkennis de faktoren zijn. Zoo

1) Vgl. o. a. De Katholiek van 1897 en 1898.