is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maakt het gebruiken van N. M. middelen den mensch gelukkig ? 'k Geloof niets ervan.

Zoo iets laat zich niet statistisch bewijzen, maar mij dunkt, dat eensdeels het toenemend aantal echtscheidingen ') er niet voor pleit, dat de huwelijken in de laatste jaren gelukkiger geworden zijn ; dat anderdeels uit statistieken blijkt, hoe tegenwoordig de huwelijken op steeds jeugdiger leeftijd gesloten worden ;), m. a. w. er zijn meer ondoordachte huwelijken. He wijzen mogen dit niet zijn, aanwijzingen zijn 't toch zeker, dat in 't algemeen genomen de huwelijken niet gelukkiger zijn geworden.

Nu wil ik nog niet spreken van die gevallen, waarin eén der partijen slechts naar frustratie streeft — die vallen onvoorwaardelijk als ongelukkige huwelijken af — maar ook waar wederzijdsch consent is, kan 't huwelijk niet gelukkiger worden.

't Is hier de plaats niet een physiologie van 't huwelijk te oeven, maar een enkel punt moet toch gereleveerd.

Wat bindt man en vrouw in 't huwelijk? 'k Wil gaarne aannemen, dat aanvankelijk verliefdheid voldoende bindmiddel is of wil men : hartstocht. Maar, het spreken over wittebroodsweken lijkt mij gebaseerd op een algemeen erkend leit, dat deze na eenigen tijd is afgestompt. Als dat gebeurd is, wat bindt de echtelingen in dat en in alle latere stadia: Kerst dan komt het hoogere, het meer ideale gemeenschapsleven van het huwelijk, eerst dan komt de rechte toewijding, het

l) Zie «Jaarcijfers":

1893 0.53 per duizend echtparen | echtscheid 0 17 l scheid. van tafel en bed. 1902 0.69 » » » I o21

Wat betreft de 4 grootste gemeenten :

Amsterdam. Rotterdam. "s-Gravenhage. t treclit.

Aantal echtscheidingen.

1893 96 72 15

IOI 78 11

1902 I70 ÏOI /°

-) Jonkers, t. a. p. bl. 36.

Op 100 huwende vrouwen waren beneden de 25 jaren oud:

van 1860/64 36.19 j 88o/84 47-5<>

» 65/69 3607 85/89 49.58

» 70/74 39-83 0°/94 48-'-

7579 43.28 95 99 49 45