is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken aan een gemeenschappelijk ideaal, dat wel in hoofdzaak zal zijn het natuurlijk gevolg der liefde, de kinderen.

an moeten de echtelingen, niet meer verblind, elkaar in

alle opzichten, in deugden en gebreken, lecren kennen, zij-

moeten zich aan elkaar gewennen, eikaars hebbelijkheden

eeren verdragen en eikaars deugden leeren waardeeren De

vraag ,s gewettigd, bij welke echtparen zal dat alles beter

ge ukken en zal dus meer geluk heerschen : bij die van minder

of bij die van meer egoïstischen aard ? Zonder twijfel bij de eersten. J J

En nu een andere vraag. Ten behoevé van wie passen de ouders de N. M. middelen toe? Voor hun plcizier of voor t genoegen en nut der kinderen ?

Wat theoretici beweren kan ons onverschillig zijn, in de praktijk worden de N. M. middelen ten genoegen van de ouders toegepast en van niemand anders. Wie anders beweert spreekt onwaarheid.

Nu heb ik mij, gedachtig aan het schrijven van prof. >eub die zijn tegenstanders verwijt voortdurend met groote woorden als: vies, walgelijk enz. te schermen, van groote woorden trachten te onthouden en 'k wil 't blijven doen Maar dit eene neem ik niet terug. Met welke farizeesche woorden gezegd worde en gepredikt, dat t voorkomen van groote gezinnen geschiedt in 't belang der kinderen, praktisch uitgevoerd wordt het ten genoegen der ouders J).

t Ligt dus voor de hand zoo voortredeneerend te beweren. 'n 1 alSemeen gesproken bij de echtparen, die N M toepassen meer egoïsme heerscht, meer genotzucht, minder opofferingsgeest en daarom alleen al zullen - ceteris paribus de andere huwelijken gelukkiger zijn

> *Us nat,ons n'ont Pas d'oreilles pour écouter ces théories et les jeunes menages n ont point la coutume pédantesque de fouiller les bibliothèciues pour y chercher des mstructaons relatives au noml.re de leurs enfa„ts. Sur ce point se soucient aussi peu des conseils de* i. . , \ . '

v , — vvwuuiHwiw uuc tie i avis des n u o. s°phes c„ des orateurs": aldus Ars. Dumont in DipopuMo,, civWsaHo,, p. ,9. ) Zle hieromtrent ook: Aeo-M,i/tl„,n„t. ..... v. • '

v ,rt" «n ue a (Unoltek