is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om de puntjes op de i tc zetten, mag ik nog wel eens formuleeren wat dan bewezen zou moeten worden:

dat, gegeven: een werkman, van middelbare verdienste, gezond van lijf en leden, vrij van drank, gehuwd op rijperen leeftijd, b.v. 25 jaar, met een gezonde vrouw, goed onderlegd in huishoudelijke plichten, het uit dat huwelijk voortspruitende groot kindertal noch geestelijk noch lichamelijk een voldoendeopvoeding zou kunnen verkrijgen, om later — minstens in gelijke levensverhoudingen als de ouders — in de maatschappij een plaats tc kunnen innemen.

Dit en niets anders moet bewezen worden.

Ik weet wel, dat in zulk een gezin niet dagelijks biefstuk op tafel komt; ik weet wel, dat vaders jas eerst gekeerd en daarna gerepareerd moet worden, eer hij afgelegd wordt, ik weet wel, dat moeder van ochtend tot avond in de weer moet zijn....

Maar ik weet ook, dat eetlust en voedingswaarde niet in hoofdzaak gegeven worden door fijnere spijzen, dat t karakter en de waarde van een man dieper liggen dan zijn jas, en ik heb ook in vele groote gezinnen leeren waardeeren een geest van onderlinge liefde en hulpvaardigheid; ik weet, hoe betrekkelijk jonge kinderen reeds helpen om moeders zorgen te verlichten en nog jongere kinderen bij te staan, en ik weet ook hoe zulke ouders zich door hun toewijding als 't ware een verzekering voor den ouden dag sluiten bij hun kindei en.

In zulke gezinnen kunnen ouders en kinderen proper en welgevoed zijn, en spelenderwijs leeren zij de grootste maatschappelijke deugden: handigheid, zuinigheid, behulpzaamheid, offervaardigheid. . . . ')

1) Dat ook niet-godsdienstigen, zooals Arsène Dumont duidelijk toont te zijn. dit inzien, blijkt op verschillende plaatsen. Ik citeer o.a. het volgende uit Natalit. d Démocratie: »I.es adorateurs du seul bonheur individuel. pour qui la valeur, la noblesse, la grandeur et la force collective ne sont rien, sont d'avis que le monde est toujours assez peuplé. La perspective d'une nation de fils uniques mollement élevés, d'une armee d'enfants gatés, n'a rien qui les efiraie pour la patrie. La perspective d'une génération de filles et fds uniques attendant tout, fortune et loisir, du décès de leurs parents, na rien qui leur paraisse a redonter pour la familie" (p. 29).