is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal niet kunnen ontkennen, dat hij van 't allerhoogste belang is en evenmin, dat hij, als regel, nauwelijks of niet overwogen wordt bij 't aangaan van een huwelijk.

«Proponeer eens aan mevrouw X, om haar angorakat 's avonds los te laten, om haar gelegenheid te geven liefdesbetrekkingen met een vulgairen dakhaas aan te knoopen, of aan een veefokker om zijn lakenveldsche koe te laten bespringen door een roodbonten stier of door een te jongen of te ouden stier, of aan een duivenfokker om zijn postduif te laten paren met een kropduit. Dc woorden van het antwoord zullen verschillend zijn, maar de zin overal gelijk.

Voor alle dieren geldt hetzelfde. Het doel der geslachtelijke vereeniging is daar overal het teweegbrengen van zoo goed mogelijk aangelegde nakomelingen en er dient dus op gelet te worden, dat zooveel mogelijk slechts zulke individuen paren, die groote kans opleveren op goede progenituur.

Ja, dat geldt voor alle dieren, met uitzondering van het eenige dier, dat deze regels goed kent, het dier, dat zich bescheidenlijk als het hoofd der schepping aanduidt. Hij den mensch wordt met de te verwachten kwaliteiten van het produkt der paring geen rekening gehouden. Daaraan te denken, daarover te spreken is onfatsoenlijk, is schuin, ja het is, 0111 een superlatief te gebruiken, die ik laatst van ecne dame hoorde, meer dan schuin, het is, horizontaal 1" ')

viduen en samenleving het gelukkigst zijn zal, als mens sa/ia in corfore sano is besloten". Bevolking en bevolkings-tluotitën, Prof. Mr. M. W. F. Ireub, in Vragen des Tijds, Mei 1904.

1) Prof. H. Treub, t. a. p., blz. 101.

Men kan dezelfde ideeën eenigszins anders uitgedrukt in Die Ehe terugvinden :

»Es ist sonderbar, fiir die Pflege der ObstbHume, der Wiesen, der teldertut man alles, was man kann. Der Viehzucht treibende liauer schaut nuf sein Vieh wie auf seinen Augapfel, das beste Futter, der gesündeste Stall, die sorgsamste Pflege ist gerade gut genug, um schönes Vieh heranzuzüchten... Glaubt ihr vielleicht, ein solcher Mann, liesze seiner Frau auch solche Sorgfalt angedeihen r Weit gefehlt. I)a ist alles gut genug, da gibt s keine Sorgfalt uud Warte; was liegt dem Bauer daran, wie seine Kinder werden, wenn nur das Zucht vieh gerat" (S. 18. En verder : »'Jnd in diesem Sinne sollen die Leser unser Büchlein zur Hand nehmen: sie sollen verstehen lemen, wie Gott bei der