is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

297

Aldus prof. Treub. Men zal moeten toegeven, dat een en ander »raak" gezegd wordt, ook degene, die zijn voorhoofd fronst, als hij den mensch een dier hoort noemen.

In alle bescheidenheid: over deze zaken te spreken is niet onkiesch, het af te keuren is pruderie.

Het hoofddoel van het huwelijk is goede kinderen voort te brengen en op te voeden *). Laten we nu het geestelijk en godsdienstig goede hier buiten bespreking, als vallende minder onder mijn competentie, dan moet, dunkt mij, ieder ledelijk denkend mensch toegeven, dat de eerste en voornaamste voorwaarde om lichamelijk-goede progenituur te verkrijgen, zal zijn: lichamelijk-goede ouders.

De ouders zijn verplicht voor de gezondheid hunner kinderen zorg te dragen. Hoe kunnen zij dat beter bereiken dan door te zorgen voor een goeden aanleg?

En hierover te denken, hierover te spreken, zou min kiesch zijn?

Maar als we over de beste wijze om het hoofddoel van het huwelijk te bereiken niet mogen handelen, waarover dan wel ?

Alleen over het geestelijk heil der kinderen?

Zeker, dat is van nog hooger belang dan het lichamelijke, maar dit laatste is toch een hoogst belangrijke zaak, en 't schijnt mij gepast ook daaraan behoorlijk de aandacht te wijden.

Schöpfung eines Menschen zu Werke geht, damit, wenn es ihr lieruf sein sollte. als Eheleute aueh au dieser Schöpfung neuer Wesen teil zunehmen, sie nicht blindlings mitmachen, sontlern, durch ihre Kenntnisse bereichert, im Stande »eien, der Welt tüchtigere Menschen und dem Himmel reinere Seele zu schaffen".

!) "Heute verstellen wir unter Ehe die rechtmaszige dauernde Lebensgemeinschaft von Mann und Frau zum Zwecke der Erzeugung und Erziehung der Kinder'. Moralphilosophie, Cathrein, S. 3S4.

»Die Notwendigkeit der Ehe berulit aber, wie gezeigt, an erster Stelle auf der Notwendigkeit der menschenwtirdigen Erzeugung und Erziehung der Kinder; hierin liegt also ihr Hauptzweck. Das eheliche Verhaltnis zielt auch seiner

innersten Xatur nach auf diesen Zweck Die Ehe ist also ihrer Vatur nach

eine Institution, deren Hauptzweck nicht das persöuliclie Wohl der Ehegatten, sondern das Wohl der menschlichen Art (Gattung), die wiirdige Erhaltung und I* ortpflanzung des Menschengeschlechtes ist". T. a, p. 394.