is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treden. Wetten, zooals hier en daar zijn afgekondigd, die het huwelijk van tuberculeusen verbieden, zijn zedeloos en tyranniek.

Doch er is verschil tusschen verbieden van wat men verkeerd acht en bevorderen van wat men als goed erkent.

Zóó denk ik mij de zaak. Er moet een publieke opinie ontstaan, zoodat, evenals nu iemand huiverig is beneden zijn stand te trouwen, in de toekomst iemand huiverig zij te huwen met iemand van slechte gezondheid of wil men: met iemand, die geen waarborgen biedt voor een gezond huwelijk.

»Von grösster Bedeutung is die körperliche Beschaffenheit der Eltern für die Nachkommenschaft. Das ist den Laien und selbst den Aerzten noch lange nicht geniigend zum Bewusstsein gekommen. Es muss der beherrschende Gesichtspunkt bcim Abschlusse der Ehe und beim Zeugungsgeschafte innerhalb der Ehe werden, dass es eine Pflichtvergessenheit ist, Kinder zu erzeugen, die voraussichtlich mit ererbten Bildungsfehlern, Krankheiten oder Krankheitsanlagen behaftet, lebensschwach und ohne Widerstandsfahigkeit gegen aussere Schadlichkeiten sein werden" ').

In alle deelen onderschrijf ik dit citaat niet, in hoofdzaak evenwel wordt uitdrukking gegeven aan de meening boven reeds neergeschreven. Er kan een overtuiging geboren worden, dat een huwelijkscandidaat voldoen moet aan zekere gezondheidseischen. Er zal heel wat water naar de zee vloeien, eer deze algemeen ingang gevonden heeft, en nog meer, eer men algemeen er naar handelt. Maar wat hindert dat: We leven niet alleen voor ons zelf, we leven voor onze familie, we leven voor de geschiedenis.

Trouwens er zijn teekenen, welke erop wijzen, dat wij ons in de aangegeven richting bewegen. Ik heb hier 't oog op de vrouwenemancipatie. In deze is veel, zeer veel, wat ik afkeur, maar laten we oppassen, dat we niet, verbitterd door

1) Gruber, Die hygienische Bedeutung der Ehe, S. 19, in Krankheiten und Ehe (München 1904).