is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I'AI.LE MIT \A('Hf;KWIKSK\Kk l'.RIU K HKF.I'i ').

Erblich belastet sind bei

den <len I1 heiden Mannern. t rauen. zusammen.

/. J'jnfache Seelenstörung.

Von den Kranken überhaupt j 30.61% 32.56 0/ 1 11.7'V

» » » deren Eltern blutsverwandt 71.30» 66.87 » 69.0 »'

-• Paralytische Seeleiistünini'.

" O

Von den Kranken überhaupt 18.06» 15.86» 176»

» » «■ deren Eltern blutsverwandt 48.24» 40.— » 45.5 ,

J. Seelensfirung nut Epilepsie.

Von den Kranken überhaupt 25.18» 26.23» 25.6»

» » » deren Eltern blutsverwandt 44.44 » 64.71 » 53.2 »

4. Imhecillitüt und Idiotie.

Von den Kranken überhaupt 29.02 » 28.25 » 28.7 »

» » » deren Eltern blutsverwandt 47.06 » 37.62 » 43.0 »

Ik zal niet telkens op nieuw met statistieken komen aandragen, maar meen toch enkele noodig te hebben om te bewijzen, dat de medische meening omtrent erfelijkheid van ziekte-aanleg niet maar op losse praatjes berust. Bovendien is deze tabel zoo geschikt 0111 het nadeel aan te toonen van huwelijken tusschen bloedverwanten, waarop wij later terugkomen.

't Zou niet moeilijk vallen ook met statistieken te bewijzen, hoe ongunstig alkoholisme der ouders werkt op de progenituur; vooral dronkenschap gedurende den tot conceptie leidenden coitus, schijnt gevaarlijk. Maar wat niet ieder zoo aanstonds zou vermoeden is het volgende feit, dat drankzucht van den vader een ongunstigen invloed uitoefent op het vermogen tot zoogen van de dochter.

8 In de m gevallen, waar de moeder wel, de dochter niet tot zoogen in staat was, bekwam men inlichtingen omtrent

Kraus, Blut-erwandtsckaft in der £ie, in: Krankh. u. £he, S. 81.