is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat er zulk een specifieke meisjesziekte, als bloedarmoede bestaat. Zie dan eens het stelselmatig doen ten gronde gaan, door slecht passende keurslijven, van de borstklieren ten deele als plaatselijke adat, ten deele uit misplaatst kuischheidsgevoel. I Iiermee richt ik mij tot sommige opvoedingsinrichtingen, waar men soms meent, op de aangegeven wijze, weelderige lichaamsvormen te moeten onderdrukken; maar men vergeet, dat onder de jonge meisjes een zeker procentgetal aanstaande moeders schuilen, die later hare moederplichten, en daaronder is 't zoogen, zooals we zagen niet de minste, te vervullen hebben. Wie^zou als de zaak zoo bekeken wordt, de verantwoordelijkheid willen dragen van den dood van ettelijke zuigelingen?

Laat toch geen misplaatst kuischheidsgevoel de oorzaakworden van ellende.. ..

Moge dit opstel iets bijdragen om in wijde kringen denkbeelden ingang te doen vinden, die ruim vruchten zullen dragen. Moge daardoor een eind komen aan een feit, hetwelk niet tot onze eer strekt: dat de zuigelingensterfte niet evenredig gedaald is met de algemeene sterfte.

H. J. Damen, Arts.