is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ De Germaansche nomenclatuur, er zij hier terloops op gewezen, zet voorop den naam «an het metaal (Ferrum, Hydrargyrum, Cuprum enz.) en voegt daarachter het adjectief dat dienst doet om de soortnaam van het zuur aan te duiden. Acidum sulfuncum b„». vormt dus zouten die genoemd worden: ferrum sulfuncum, hydrar-

i- gyrum sulfuricum, cuprum sulfuricum enz.

Behalve door een naam zijn de scheikundige verbindingen meestal ook door hare chemische formules aangeduid, met de bedoeling de stof nader te identificeeren. De beschrijving der stoffen begint in den re<rel met het opsommen van eenige sprekende eigenschappen; dan volgen eenige reactiën die dienen moeten om de identiteit vast te stellen, en ten slotte komen de eischen van zuiverheid waaraan stof moet voldoen. Voor de bereiding der chemische hchamen zijn slechts weinig voorschriften opgenomen, en dan nog alleen voor die stoffen, waarvan de bereiding op de eigenschappen van het praeparaat invloed kan uitoefenen (Nitras bismuth.cus basicus), en voor de praeparaten die niet bestand zijn tegen de hooge temperatuur san onze Koloniën (Chloroform ad narcosin).

De beschrijving der simplicia is geheel omgewerkt Behalve naam, afkomst, eene beschrijving van de makroskopische eigenschappen van het simples en hier en daar eene aanwijzing op het onderzoek naar verontreiniging of vervalsehing (Fructus Conn ,n Fructus Antst) , bij vele simplicia opgenomen eene uitvoerige teschnjving van he poeder, „zóó uitvoerig, dat zij tot eene identificatie tn staat stelt én bijmengselen of vervalschingen doet op het spoor komen, ook

zonder dat deze met name genoemd zijn."

Het aantal waardebepalingen van simplicia is veel grooter dan de vorige Pharmacopee, men vindt die thans o. a. bij:

Cantharides, die 0,6-0,8 pet. Cantharidine moetenbevatten.

Cortex Chinae, die niet minder dan 6 pet. alcalo.den mag bevatten

en niet minder dan 9 pet. kinotannaten.

Cortex Granati, die minstens 0,25 pet. alcalo.den moet bevatten. Mylabrides moeten minstens 0,6 pet. Cantharidine bevatten.

Opium moet 7-13 pet. morphine bevatten en door vermenging met ander poeder van Opium of rijstzetmeel op een gehalte van

10 pet. morphine worden gebracht.

j \/r\r»r hpt zuur^ehalte is als minirnurp Pulpa Taniarindorum cruda. Voor net zuuröen<mc

aangegeven, dat het zuur uit 2 G. moes minstens 3 cM>. normaal alkali moet neutraliseeren.