is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts wordt verstaan onder: lauw water: water van 30°-40° warm water: „ „ 60°-70° heet water-. „ „ 85°-95° macereeren: verwarmen bij 15°-25° digereeren: „ „ 35°-45° infundeeren: „ „ 90°-98°

verwarmen-, het brengen op een temperatuur van 100' en daar beneden verhitten: „ „ „ „ „ boven 100°.

Op de methoden voor de bepalingen van het smeltpunt, het stolpunt en het kookpunt komen wij op een andere plaats terug, eveneens op de wijze van het uitvoeren der zuiverheidsreactiesJ).

Als verkorte schrijfwijze voor de namen der gewichten en maten worden in de Pharmacopee de volgende teekens gebruikt:

G. = Gram M. = Meter

mG. = Milligram dM. = decimeter

cM3. = Kubieke Centimeter cM. = centimeter

L. = Liter mM. = millimeter

H = mikromilümeter (mikron) = één duizendste millimeter.

RECEPTEN.

Voorschriften voor de bereiding van geneesmiddelen in het algemeen noemt men Formulae medicae; men onderscheidt ze in: Formulae officinales, voorschriften, die in de Pharmacopee voorkomen, en Formulae magistrales, voorschriften, die door den geneeskundige worden gegeven. Deze worden gewoonlijk recepten genoemd.

In onze wetten, regelende de uitoefening der geneeskunst en der artsenijbereidkunst, missen we de bepaling van een recept. Volgens Stokvis-) is een recept »het schriftelijk verzoek van den arts aan den apotheker om bepaalde middelen in een bepaalden vorm te brengen, gereedtemaken en afteleveren." In verband met art. 8 der

') Zie Schrüder en De Zaaijer. Handleiding bij het onderwijs in Receptuur, 2e druk (in voorbereiding).

2) Stokvis, Voordrachten over Geneesmiddelleer, I, pag. 178.

2*