is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

komen. Hoe echter moet de apotheker handelen, wanneer hem een recept wordt aangeboden als:

.}&• Magisterii Bismuthi 20 d. s. usus notus

terwijl dit bismuthzout zoowel inwendig als uitwendig wordt gebruikt? Meermalen is ons gebleken, dat ook de uitdrukking «als voren" aanleiding tot nioeielijkheden geeft; vele zieken toch zijn vergeten, hoe een of ander geneesmiddel vroeger is aangewend geworden en komen hiernaar bij den apotheker informeeren. Op nog een gebrek in het aangeven van de gebruiksaanwijzing zij hier gewezen! Bij geneesmiddelen, niet bestemd voor inwendig gebruik, wordt veelal als gebruiksaanwijzing slechts vermeld: uitwendig, zonder nadere opgave hoeveel keeren per dag het middel moet worden aangewend. Ook de apotheker kan hieromtrent geen inlichtingen geven en het gevolg is, dat soms het middel te dikwijls en in andere gevallen te weinig keeren wordt geappliceerd.

In vele gevallen wordt de gebruiksaanwijzing in het Nederlandsch geschreven en' dan aangegeven öf hoeveel keeren daags öf om de hoeveel uren het middel njoet worden aangewend. De eerste opgave is veel nauwkeuriger, daar bij de tweede geheel aan den zieke is overgelaten op hoeveel uren hij een dag wil rekenen. Sommigen rekenen hiervoor 12 uren maar de meesten 14 a 16 uren. Verder wordt soms aangegeven op welken tijd van den dag, 's morgens, 's avonds enz. het middel moet worden genomen en op welke wijze, met water, met melk enz.

De hoeveelheid, die van vloeibare geneesmiddelen moet worden genomen, wordt aangegeven in lepels (eetlepels), dessert-lepels (papof kinderlepels), thee(eier)lepels, druppels en soms in kopjes of wijnglazen. Van droge, niet verdeelde poeders laat men een eierlepel of mespunt vol nemen, terwijl van verdeelde poeders, capsules, pillen enz. een bepaald aantal per keer en per dag moet worden genomen.

Voor zoover de gebruiksaanwijzing in het Latijn wordt aangegeven, gebruikt men daarvoor gewoonlijk de volgende uitdrukkingen met de daarbij gevoegde afkortingen:

omni hora cochlear (o. h. c.) alle uur een lepel.

„ bihorio „ (o. b. h. c.) « 2 „ ,, „

„ trihorio „ (o. tr. h. c.) » 3 „ „ „

omnibus quatuor horis „ (o. 4 h. c.) » 4 » „ „

,, quinque „ ,, (o. 5 h. c.) » 5 » „ ,,

enz.