is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. Misce (Misceatur) meng, het worde gemengd.

m. f. misce, fac meng, maak.

m. f. misceatur fiat het worde gemengd en er

worde gemaakt.

niG. milligramma milligram,

man. mane 's morgens,

mixt. mixtura mengsel,

mass. pil. massa pilularum pillenmassa. m. f. mass. e qua misce fac massam e meng, maak een massa en

form. pil. qua forma pilulas vorm daaruit pillen,

mod. praescr. modo praescripto op de voorgeschreven wijze,

muc. gi. ar. mucilago gummi slijm van arabisch gom. arabici

nebul. nebula ouwel,

ne iter. ne iteretur het worde niet herhaald,

non. rep. non repetatur » •> »

obd. obduce bedek,

octid. octiduum tijd van 8 dagen,

oll. alb. olla alba witte pot.

„ fict. » fictilis aarden pot.

„ grisea » grisea grijze pot.

ol. tereb. oz. oleu/n tcrebinthinae geozonifieerde terpentijn

ozonisatum olie.

o. ij4 h. otnni quarta hora elk kwartier,

o. i/2 h. omni dimidia » elk halfuur,

o. 11/2 h. omni sesquihora om de anderhalf uur.

o. m. omni mane eiken morgen.

0. n. omni nocte eiken nacht.

i/3 pars tertia

1/. „ quarta

l/5 „ quinta

i/6 » sexta

p. aeq. partes aequales gelijke deelen.

paup. pauper arm.

p. p. pro paupere voor den arme.

per. in mor. periculum in mora gevaar bij oponthoud.

per vic. per vices bij gedeelten.

pil. pilula pil.

pond. pondus. gewicht.

pp., praec. praecipitatus neergeslagen.