is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hoeveelheden waren geschreven in het medicinaal gewicht.

Eenige alchimistische teekens, die op oude recepten zeer veelvuldig voorkomen, volgen hier:

A voor aqua = water,

xx „ crystalli = kristallen.

XX „ vitrum = flesch.

~U~ " praecipitatus = neergeslagen.

5 » pulvis = poeder. ft <• saccharum = suiker.

aciduin = zuur (-f- nitri = salpeterzuur). 0 « sal = zout.

n_ „ spiritus = geest (geest van lepelblad). S » hora == uur.

-n- " sublimatus = gesublimeerd.

A » volatilis = vluchtig.

O » aurum = goud. )

3 " argentum = zilver.

9 > i cuprum = koper, cf « ferrum = ijzer.

^ » mercurius = kwik.

4> n nitrum = salpeter. h » plumbum = lood.

" phosphorus = phosphor.

Q). " stannum = tin.

» stibium Q » sulfur == zwavel.

5 » tartarus == wijnsteen.

© n vitriolum = vitriool.

Wil de arts ook de wijze van afleveren op het recept vermelden, dan kan hij daarvoor gebruik maken van een der volgende door de praktijk geijkte uitdrukkingen:

a. voor droge stoffen, als poeders: iki (dctm) adscatulam, adca/jsu/arn=geei (het worde gegeven) in een doos.

" " ad tantum = „ in papjer

wanneer de stoffen hygroscopisch zijn, of sterk rieken, levert men ze af in: een wijdmondsch flesch = (da) ad lagenam cii/n magno ore.

" « " orificio atnplo.

in waspapier = „ „ chartam ceratam.

n perkamentpapier = „ „ „ pergameneatn.

n paraffinepapier = „ „ „ paraffinatam.