is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duim en vinger), manipulus (handvol) en fasciculus (bundel) tegenwoordig bijna geheel in onbruik zijn geraakt, maar anders worden gerekend resp. op 2 5, 15-20 en 30-35 gram.

Het gebruik van maatglazen om vloeistoffen te meten is feitelijk bij de wet verboden; immers deze voorwerpen zijn niet geijkt en mogen, althans voorloopig, niet geijkt worden. Heeft men echter de maatglazen door het invvegen van water van 15° C. geverifieerd, dan bestaat tegen het gebruik daarvan onzes inziens geen bezwaar, wanneer men water wil afmeten, of wanneer de arts de vloeistoffen in cM\ heeft voorgeschreven. Voor stropen, tincturen en andere vloeistoffen, waarvan het soortelijk gewicht van dat van water verschilt en die in grammen zijn voorgeschreven, mag men de maatglazen niet gebruiken.

Kleine hoeveelheden van sterk werkende geneesmiddelen laat de arts dikwijls druppelsgewijze toedienen, veelal met de bedoeling eene nauwkeurige doseering van het geneesmiddel te verkrijgen. Dit doel wordt slechts bij uitzondering bereikt, want de gewone druppelfleschjes die in de apotheeken worden afgeleverd, geven druppels van inconstant gewicht. De grootte, en dus ook het gewicht van druppels eener bepaalde vloeistof hangt in de eerste plaats af van de grootte van het druppeloppervlak. Van de meeste medicijnflesschen is de hals onregelmatig, zoodat de druppels grooter of kleiner zullen zijn naarmate men ze laat vallen van een dikken of een dunnen kant van de hals. Verder is ook de volheid der flesch van invloed. Een geheel gevulde flesch geeft in den regel grootere druppels dan een gedeeltelijk gevulde, ook alweer omdat het druppeloppervlak van de flesch, die een weinig schuin gehouden wordt, grooter is, dan dat van een flesch, die sterk helt.

Eschbaumi) heeft voor Tinctura Opii het volgende gevonden:

20 druppels uit een geheel gevulde flesch wegen 1.250 gram.

20 •> « de voor 3U » » •• 1-150 »

20 tt n •> •> lk » •• « °-550 »

De gewone druppelfleschjes met tuit leveren druppels van zeer verschillende gewichten. De tuit, die met behulp van een tang in het nog

i) Ueber Tropfeneigenschaften. Berichte der Deutschen Pharmaceutischen Gesellschaft. 1900, pag. 91 e. v.

I) R U P P E L S.