is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i»De verschillende doses", zegt Stokvis, «worden door het verschil in lichaamsgewicht geheel verantwoord, en daar nu in de praktijk juist op den leeftijd beneden de 12 jaren het meest op die verschillen gelet moet worden, heeft Young eene formule bedacht, die gemakkelijk te onthouden is, en dadelijk het onderdeel der op den volwassen leeftijd gebruikelijke hoeveelheid aangeeft, dat in een bepaald levensjaar tusschen het le en het 12de mag of moet gegeven worden.

Die formule luidt: —.—r, waarin n het levensjaar beteekent waarra 12

voor de dosis wordt gezocht. In het eerste levensjaar krijgt men

11 2 1

dus = , in het tweede = tot uitkomst."

1 _ | 1 M IJ W ) 1 M I

Wij hebben gemeend bovenstaande gegevens omtrent de dosis voor kinderen volledigheidshalve te moeten opnemen; voor den receptarius zullen zij in de meeste gevallen weinig waarde hebben, daar de beide gegevens: leeftijd of lichaamsgewicht veelal onbekend zijn. Meestal vindt men op de recepten alleen de aanwijzing: Kind van . . . zoontje van . . . jongeheer . . . enz. waaraan men voor het berekenen der dosis niets heeft. In gevallen, waarin men echter ook maar eenigszins twijfelt of een gift te groot is, is nader overleg met den geneeskundige noodzakelijk.

En deze gevallen zullen zich, ook nog wanneer men gebruik zal maken van bovenstaande tabellen, dikwijls voordoen. Voor een kind van 0 1 jaar zal men vinden als grootste gift per dag van Tinctura Opii crocata 200 a 266 mgr., zijnde 10 a 13 druppels, wat zeker veel te veel is.