Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,}}. Acidi hydrochlorici diluti 2.

Sirupi Rhoeados 20.

Aquae communis ad 200.

M. D. S. o. b. h. c. dan wordt hem daarbij de volgende wijze van werken voorgeschreven :

Neem een flesch van 200 cM.:i inhoud, zoek daarbij een goed passende kurk en spoel de flesch; plaats haar met de kurk er naast op de rechterschaal van de balans en breng op de andere schaal zooveel hagelkorrels of andere daarvoor geschikte voorwerpen (maar geen gewichten!) tot de balans in evenwicht is (of korter uitgedrukt: tarreer de flesch met hagelkorrels of andere voorwerpen). Plaats op de linker schaal een gewicht van 2 gram en druppel, bij voorkeur uit een druppelfleschje, zooveel verdund zoutzuur in de flesch, tot de balans in evenwicht is. Is er te veel zuur in de flesch gedruppeld, dan moet de overmaat verwijderd worden, maar niet in de standflesch worden teruggegoten. Wanneer een druppel zoutzuur langs de flesch mocht loopen, moet die verwijderd worden vóór men de flesch weer op haar plaats zet (dit laatste geldt voor alle flesschen, waaruit vloeistoffen zijn gegoten; de afloopende druppels worden veelal verwijderd met een doek, maar bij vloeistoffen die de doeken zouden stukbijten (zwavelzuur) of waarvan de vlekken moeielijk zijn te verwijderen (perubalsem) neemt men een stuk papier).

Weeg daarna in dezelfde flesch 20 gram klaprozenstroop, zóó nauwkeurig, dat de naald van de balans niet meer dan 2 millimeter doorslaat. Is de blijvende doorslag grooter, dan giet men alle vloeistof weg, spoelt de flesch om en tarreert opnieuw. Is de vereischte nauwkeurigheid bereikt, dan giet men uit een maatglas zooveel water in de flesch, tot de inhoud hiervan 200 G. weegt, waarbij ook de blijvende doorslag van den naald der balans niet meer dan 2 millimeter mag bedragen. Zet de balans in rust, neem de flesch er af, sluit deze met de kurk en schudt haar tot de vloeistoffen gemengd zijn (wat hier gemakkelijk aan de kleur te zien is). Bezie het mengsel tegen het licht ten einde nategaan of er ook stukjes stroo, kurk of andere onzuiverheden in voorkomen, verwijder deze zoo noodig door filtreeren door een propje watten, dat in den hals van een trechter is geduwd, en spoel daarna de flesch met water af, droog haar en voorzie haar van een kapje (tectura) en van een etiket of een signatuur. Op dit laatste moeten voorkomen: de naam van den zieke, de gebruiksaanwijzing (hier dus: alle twee uren een lepel), de datum en

Sluiten