is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die door gewoon wit papier kunnen aangetast worden is paraffinepapier te verkiezen (Nitras argenticus, Chloretum aurico-natricum et Chloretum natricum).

Wordt ook paraffinepapier nog aangetast, zooals dikwijls het geval is bij het afwegen van Jodium en Acidum chromicum, dan weegt men de stof op een horlogeglas. Daar Jodiumdamp metalen voorwerpen aantast en het dikwijls noodig is de afgewogen hoeveelheid bij gedeelten te gebruiken (o. a. voor de bereiding van Jodetum ferrosum) moet het horlogeglas waarop het Jodium is afgewogen zoo spoedig mogelijk met een ander glas bedekt worden.

5°. Phosphorus wordt zooveel mogelijk onder water afgesneden, tusschen filtreerpapier gedroogd en op een getarreerd horlogeglas afgewogen. Wanneer te veel Phosphorus is afgewogen en het verschil niet buitengewoon groot is, maken wij liever meer oplossing of pillen, dan dat we telkens een stukje van de te groote hoeveelheid afsnijden. Het afwegen van Phosphorus op een horlogeglas, dat met water ten deele is gevuld en daarna getarreerd, heeft het voordeel dat alle gevaar voor ontbranden van den Phosphorus is buitengesloten, maar het nadeel, dat men bij de weging gemakkelijk een groote fout kan maken: wanneer men met het pincet, waarmede men den gedroogden Phosphorus op het horlogeglas brengt, het water op het horlogeglas aanraakt.

Iedere receptarius, die zich gewend heeft snel te wegen, zal zonder eenig gevaar voor ontbranden de boven vermelde wijze van werken kunnen toepassen.

Natuurlijk kan men na het afwegen den Phorphorus op het horlogeglas terstond met wat water overgieten en hem dan zonder hinder zoo lang laten staan als men verkiest.

6°. Vetten weegt men af op perkamentpapier of op daarvoor bestemde platen van celluloid, des noods — wanneer de vetten niet te week zijn - op wit papier, maar nooit op bedrukt papier, daar drukinkt gemakkelijk het vet verontreinigt.

7°. Bij het afwegen van weeke vetten en van dikke extracten op papier, legt men dit op een vinger en strijkt de weeke stof op den bedekten vinger.

Het vereischt eenige oefening dit goed te doen, evenals het afnemen van deze stoffen van het papier.

80. Stoffen, die aan de lucht dampen afgeven als sterk Zoutzuur en Salpeterzuur, Ammonia, Broom, Azijnzuur giet men bij voorkeur in een met den stop getarreerde flesch, niet in de nabijheid van de

5*