is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijv.: .){. Corticis Condurango 20

macera per horas XII cum aquae destillatae quantum sufficit ad colaturam 180 d. s. usus notus.

Wordt de duur der maceratie op het recept niet aangegeven, dan laat men: Folia Sennae 2 uur

Radix Althaeae 30 minuten Semen Lini 30 minuten

weeken.

Laat nien een fijn verdeeld simplex eenigen tijd met weinig vloeistof

ui aciui cii\i 1f uau Aiuiv.li , na-

dat het simplex met vocht verzadigd is, de oplosbare bestanddeelen in de vloeistof overgaan en deze daarmede verzadigen. Vervangt men de verzadigde vloeistof door nieuwe, dan zal ook deze verzadigd worden; wanneer men deze bewerking voortdurend herhaalt zal ten laatste alle oplosbare stof zijn uitgetrokken. De bewerking, waarbij uit een simplex alle in het menstruum oplosbare stoffen worden uitgetrokken, draagt den naam van deplaceeren of percoleeren. In de praktijk wordt de met extractieve stoffen verzadigde vloeistof niet telkens verwijderd ; men brengt het verdeelde simplex in een cylindrischen buis (percolator) en laat van boven evenveel vocht toevloeien als beneden

i„A —

auuuui. i v_i tuiaiui tu ikv.ii iiiv.ii

Fig. 9. .

in velerlei soorten. Den een-

voudigsten maakt men van een medicijnflesch, waaruit men den