is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

hoog houdt. Nu laat men 48 uur macereeren, opent dan den klemkraan zóó ver, dat per minuut 20 a 30 druppels afloopen en vult van boven de vloeistof weer aan. Dit doet men hetzij door telkens bij te vullen, of, nog beter, door er een flesch omgekeerd op te plaatsen, waaruit het vocht, als het oppervlak van de vloeistof in den percolator is gedaald beneden de uitvloeiopening van de flesch, telkens toestroomt. Steeds moet men zorg dragen, dat het poeder met een laagje vloeistof bedekt blijft. Men trekt zóó lang uit, tot de afloopende vloeistof kleur- en smakeloos is.

Indien het simplex alcaloïden bevat, kan men op de volgende wijze aantoonen, dat het uitgetrokken is: 10 cM3. van de laatst afloopende vloeistof worden onder toevoeging van 3 druppels zoutzuur op een waterbad verdampt, de rest wordt gemengd met 3 cM;i. water en gefiltreerd. Voegt men nu een paar druppels eener oplossing van Jodetum hydragyricum en Jodetum Kalicum in water (Mayer's reagens), toe, dan zal indien nog alcaloïden aanwezig zijn, eene troebeling optreden.

Het percoleeren wordt vooral toegepast ter bereiding van extracten, tincturen, stropen enz.; zooals uit de beschrijving blijkt duurt de bewerking te lang voor de gewone receptuur.

Aftreksels, bereid door digereeren, de z.g. digesta, komen in de receptuur niet voor.

I N F U S A.

AFTREKSELS.

Aftreksels worden bereid door simplicia met water uittetrekken bij eene temperatuur van 90° —98°, dus bij de temperatuur, die men verkrijgt op een kokend-waterbad. De bereiding van infusa geschiedt aldus: De zoo noodig fijn verdeelde simplicia worden met koud water overgoten (en wel met zooveel water als men colatuur moet hebben, in den regel vermeerderd met tweemaal het gewicht der gebruikte grondstof aan water. In enkele gevallen, bijv. bij flores Chaniomillae, moet men wel viermaal het gewicht der grondstof aan water meer nemen) en op het waterbad verwarmd. Behalve bij folia Sennae, die 1/2 uur moeten trekken, infundeert men 15 minuten onder herhaald omroeren, dan neemt men de infundeerpan