is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men hiervoor kunnen gebruiken, maar deze zijn vergiftig en geven dus vergiftige enuilsa.

Een volledig voorschrift voor een emulsum verum is o. a. het volgende:

Jï. Amygdalaruni dulcium decorticatarum 30 emulgeantur cum aqua communi ad colaturam 200 cui adniisce

Aquae florum Aurantii 10 Sirupi simplicis 20 m.d.s. onini sesquihora cochlear.

Wat de wijze van bereiding betreft moet men rekening houden met het zaad, dat is voorgeschreven:

Indien Amygdalae, zonder nadere aanduiding of bittere dan wel zoete worden bedoeld, worden voorgeschreven in een emulsie voor inwendig gebruik, geeft men steeds zoete amandelen.

De bereiding van eene amandelemulsie geschiedt aldus: men legt de amandelen in water van ten hoogste'70°, niet warmer (daar anders de eiwitstof uit de amandelen, het emulsine, gestremd wordt en haar emulgeerend vermogen verliest) en laat ze daarin enkele minuten blijven; dan wordt de bruine zaadhuid (epispermiuin) er afgenomen. De amandelen brengt men in een emulsiemortier (fig. 14), een diepen porceleinen of marmeren mortier, waarbij een houten stamper behoort, en stampt ze eerst in stukjes, dan voegt men 10 a 20% van het gewicht der amandelen aan koud water toe en stampt daarmede tot een deeg is verkregen, waarin men tusschen de vingers geen stukjes meer kan voelen; dit deeg verdunt men met ongeveer de helft van het te gebruiken water, coleert en brengt de faeces weer in den mortier terug, stampt ze nog eens weer, verdunt met het overige water en coleert weer.

Worden de amandelen droog, dus zonder de 10 a 20'% water gestampt, dan wordt de vette olie er uit geperst, het toevoegen van eenig water dient dan ook om de olie dadelijk te emulgeeren.

Voor het emulgeeren van zaden werden vroeger veelvuldig koperen vijzels gebruikt; daar olie koper gemakkelijk aantast, zijn koperen vijzels voor de bereiding van emulsa onbruikbaar en vervangen door porceleinen emulsiemortieren. Men neemt een houten stamper, omdat met een steenen stamper de mortier gemakkelijk stuk geslagen wordt.

Bittere amandelen worden voor emulsa voor inwendig gebruik niet genomen, omdat bij het emulgeeren daarvan het vergiftige Cyan-