is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waterstofzuur, HCN, ontstaat. Door inwerking nl. van het ferment Emulsine en van water op het glucoside Amygdaline.

De reactie verloopt naar de vergelijking:

Q» H» NO,, -f 2 H,0 = 2 Qj HI2O0 + Q H^COH + HCN. amyg 3 me glucose benzaldehyde cyanwaterstof/uur.

De hoeveelheid Cyanwaterstofzuur, die hierbij ontstaat, is vooruit niet met zekerheid te bepalen, die hoeveelheid bedraagt uit 100 gram ere amandelen ongeveer 0,174 gram, overeenkomende met 174 gram aqua Laurocerasi, waarvan de maximale doses zijn 2 gram per keer en 8 gram per dag. 100 gram van een enuilsum Amygdalarun, amararum (int 15 gram Amygdalae amarae bereid) zullen dus eene hoeveelheid blauwzuur kunnen bevatten overeenkomende met 26.1 gram aqua Laurocerasi.

Indien bittere amandelen droog worden geperst, leveren zij evenals de zoete: Oleum amygdalarum dulcium (zoete amandelolie); de perskoek kan dan door destillatie met water nog Aqua Amygdalarum amararum opleveren.

Semen Papaveris is een fijn, wit, hard zaad, dat men moeielijk kan fijnstampen zonder eerst de zaadhuid opteweeken. Men brengt daartoe het zaad op een zeefje en overgiet het eenige malen met warm water (niet warmer dan 70°) zóó wordt tevens het aan de zaden klevende stof verwijderd. Dit natte zaad brengt men in een emulsiemortier en stampt het zonder verdere toevoeging van water tot een homogeen deeg, waarin geen harde stukjes meer mogen voorkomen; dit verdunt men met water en coleert daarna

Fructus Cannabis wordt op een zeefje afgewasschen met koud water om het stof te verwijderen en daarna onder toevoeging van wat water tot een deeg gestampt, verdund en gecoleerd.

Semen I.ini wordt op dezelfde wijze behandeld als fruct. Cannabis. Een goed bereide emulsie van amandelen en papaverzaad is melkwit; is de kleur blauwachtig wit, dan wijst dit op onvoldoend stampen! Een emulsie van hennepzaad of lijnzaad is grijswit van kleur.

Laat men een zaademulsie enkele dagen staan, dan scheidt zich de olie als een roomachtige bovenste laag af. Geschiedt dit spoedt na

de bereiding, dan is het een bewijs, dat de emulsie niet goed is gereed gemaakt.

Daar de olie door de eiwitstoffen uit de zaden is geëmulgeerd, zal zij worden afgescheiden, indien de eiwitstof wordt gestremd dit geschiedt o.a. door zuren, door alkaliën, door veel zouten en door spiritus.

schröder, Receptuur. 3e druk. ,