is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de aetlierische tincturen heeft de Pharmacopee alleen opgenomen Tinctura Valerianae aetherea, welke wordt bereid met een mengsel van 1 deel aether en 3 deelen spiritus op dezelfde wijze als de andere tincturen. Daar de aether spoedig verdampt, geeft uitpersen van de faeces in den regel zeer weinig.

Het Supplement vermeldt nog Tinctura Digitalis aetherea, waarvoor folia Digitalis in de verhouding 1:10 met een mengsel van 1 deel aether en 3 deelen spiritus worden uitgetrokken.

Hier zij er nog op gewezen dat de tinctura Strophanti der Pharmacopee de dubbele sterkte heeft van die van het Supplement, de eerste wordt bereid in de verhouding i : io, de laatste in de verhouding 1: 20.

Voor de tinctuur der Pharmacopee behoeft het zaad niet eerst door uittrekken met petroleumaether van vet bevrijd te worden, wel is dit tioodig voor de bereiding der tinctuur volgens het Supplement.

Tinctura Rhei aquosa wordt bereid door 10 deelen in dunne schijfjes gesneden radix Rhei 24 uur te macereeren met eetie oplossing van 2 deelen natriumcarbonaat in 30 deelen kaneelwater, het mengsel in een percolator over te brengen en met kaneelwater op de gewone wijze te percoleeren tot 100 deelen verzameld zijn. De werkzame bestanddeelen van radix Rhei zijn in water bijna onoplosbaar, door toevoeging van natriumcarbonaat lossen eenige bestanddeelen daarvan (o. a. Chrysophanzuur en Emodine) beter op en er ontstaat eene heldere roodbruine oplossing. Voegt men bij deze tinctuur een zuur, dan zal de kleur veranderen in geel en de oplossing troebel worden, de bestanddeelen, die door het natriumcarbonaat in oplossing waren gebracht, worden door het zuur weer neergeslagen.

Het voorschrift der Ed IV wijkt van dat der Ed III geheel af, daar volgens de vorige Pharmacopee een mengsel van extractuin Rhei en natriumcarbonaat werd opgelost in water en na filtratie hieraan kaneelwater werd toegevoegd. De bereiding uitsluitend niet kaneelwater heeft, naar onze ervaring, dit voor, dat het praeparaat niet spoedig bederft.

Zonder dat zij tot de eigenlijke tincturen behooren geeft de Pharmacopee den naam Tinctura nog aan enkele andere praeparaten, die wij daarom hier ter plaatse zullen bespreken:

Tinctura acetatis ferrici aetherea, is eene oplossing van ferri-acetaat in water, waaraan worden toegevoegd spiritus en aether aceticus. Men voegt voor de bereiding bij verdunde ammonia eene