is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillen naar de wijze van destillatie. Zoo zal men ook nog een duidelijk verschil waarnemen tusschen wateren, die uit een glazen kolf en wateren, die uit een metalen destilleerketel zijn gedestilleerd; en daar het hoogst wen schel ijk is, dat de aromatische wateren, als alle andere pharmaceutische producten, overal zoo veel mogelijk gelijk zijn, is het goed eene methode, die andere resultaten levert, ook al zijn deze niet verkeerd, uit te sluiten.

De pas gedestilleerde wateren kan men niet in de receptuur gebruiken. Wanneer zij uit een metalen ketel zijn gedestilleerd, zijn reuk en smaak eerst niet aangenaam en drijft er tevens eene niet onbelangrijke hoeveelheid olie op het water. Daarom moet het destillaat gedurende 24 uur in met filtreerpapier bedekte flesschen onder herhaald schudden blijven staan. Door de niet nauwkeurige sluiting der flesschen verdwijnen de onaangename reuk en smaak, terwijl door het omschudden de olie bijna geheel oplost. Door de aromatische wateren eenigen tijd, 1 2 maanden, na de bereiding te laten liggen, wordt de geur meestal aangenamer.

Gewoonlijk zijn de aromatische wateren niet geheel heldere vloeistoffen, die sterk rieken en smaken naar de grondstoffen, waaruit zij bereid zijn. Zij mogen niet gekleurd zijn en geen slijmerige deelen bevatten.

Wanneer men door 100 cM;i van een aromatisch water zwavelwaterstof voert, mag het niet gekleurd of troebel worden (afwezigheid van zware metalen).

Aromatische wateren moeten worden bewaard buiten den invloed van het licht, gewoonlijk op een koele plaats; die wateren echter, waaruit zich gemakkelijk kristallen afzetten, zooals Aqua Foeniculi, waaruit zich Anethol kan afscheiden, beware men bij kamertemperatuur.

Het bewaren in goed gesloten flesschen is niet uitdrukkelijk door de Pharmacopee voorgeschreven; hoewel dit in 't algemeen wel wenschelijk is, zij er hier toch op gewezen, dat aromatische wateren, die onaangenaam rieken, hun reuk en smaak soms terugkrijgen wanneer men ze eenigen tijd aan de lucht laat staan; zeer duidelijk is dit soms waar te nemen bij Aqua Rosarum.

In de Pharmacopee zijn de volgende aromatische wateren opgenomen:

Aqua Cinnamomi, waarbij men uit 100 deelen grof poeder (A 1,5) van kaneel 1000 deelen water bereidt. Kaneelwater is eerst troebel, maar wordt bij het bewaren helder.

Aqua florum Aurantii, aqua Naphae, waarmede de Pharmacopee bedoelt het handelsartikel, dat in het zuiden van Frankrijk uit