is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

isosulfocyanaat, Butylmosterdolte) niet als zoodanig voor, maar als glucoside, waaruit zij door inwerking van een ferment, Myrosine, wordt gevormd; ditzelfde geschiedt hij de radix Arinoraciae, waarin eveneens een glucoside voorkomt, waaruit door het ferment eene aetherische olie gevormd wordt. De werking van het ferment op het glucoside wordt gewoonlijk door spiritus belemmerd of geheel verhinderd, zoodat het daarom aanbeveling verdient, de kruiden eerst met water te macereeren en dan den spiritus toe te voegen.

Vooi het praeparaat der Duitsche Pharmacopee gaat men uit van gedroogde Herba Cochleariae, waarin het ferment werkeloos is geworden. roevoeging van wit mosterdzaad, waarin eene voldoende hoeveelheid ferment voorkomt, is dan ook noodzakelijk om de aetherische olie uit I lerba Cochleariae te vormen. Hierbij /nocteene maceratie met water alleen eerst plaats hebben.

Spiritus Lavandulae wordt verkregen door maceratie van 250 deelen flores Lavandulae met 750 deelen spiritus van 90 o/(J en 1500 deelen water en daarvan 1000 deelen af te destilleeren. Het is een heldere, kleurlooze, aangenaam naar lavendel riekende vloeistof, s. g. 0,889 0,895.

In het Supplement op de Pharmacopee komen nog verschillende aromatische spiritualiën voor, waarbij voor enkele, die door destillatie worden bereid, moet gedestilleerd worden tot het destillaat een bepaald s. g. heeft, bijv. bij Spiritus Mastiches compositus, waarbij 1 deel Mastix, 1 deel Olibanum, 1 deel Myrrhe en 1 deel Barnsteen, alle tot poeder B 10 gebracht, gedurende 6 uur worden gemacereerd met een mengsel van 10 deelen Spiritus en 13 deelen Water, en daarna gedestilleerd worden tot het s.g. van het destillaat 0,S73 0,878 is. Gaan wij uit van 10 maal dit voorschrift, dus 100 deelen Spiritus van 90 %, hoeveel destillaat kan men dan verzamelen? iWen gaat uit van 100 gewichtsdeelen Spiritus van 90 overeenkomende met 100:0,8339 (het s.g. van dezen spiritus) = 120 cM:!. Hierin komen voor, bij een alcoholgehalte van 90%: (120: 100) X 90 = 108 cM\ Het destillaat moet een s. g. hebben van 0,873 S78. Wanneer we onderstellen, dat dit destillaat alleen bestond uit verdunden spiritus, zonder aetherische olie, zou daarvan het alcoholgehalte bedragen (zie tabel VII der Pharmacopee) 76 »/0 bij een s.g. van 0,8743. Van: de 108 cM-» alcohol, die wij hebben, kunnen dus bereid worden: (108 : 76) X 100 = 142 cM'! spiritus van 76 o/().

We zullen nu bij de bereiding van Spiritus Mastiches compositus eerst ± 130 cM:1 destillaat opvangen, daarvan het s.g. bepalen en