is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ot oni uit te dampen, zoodat men ontleding der werkzame bestanddeelen voorkomt.

'en einde verlies aan Spiritus te voorkomen wordt, wanneer de kleuring met ammonia wegblijft, het poeder nog eens met water gedeplaceerd en van de opgevangen vloeistof de Spiritus afgedestilleerd.'

Even praktisch is het, naar onze ervaring, bij dit extract, dat met zeer verdunden spiritus wordt bereid, het poeder uit te persen, het vocht na bezinking te filtreeren en bij eene volgende extractbereiding weer te gebruiken.

De narcotische extracten der Ed. IV, Extractum Belladonnae en Extractum Hyoscyami, zijn dikke spiritueuze extracten, door percolatie bereid uit droge folia Belladonnae en folia Hyoscyami. Deze extracten geven met water een troebel mengsel, terwijl de geheel anders bereide extracten der Ed. III bijna heldere oplossingen gaven. Daar het zich laat aanzien, dat ook de oude extracten hier te lande nog veelvuldig zullen worden gebruikt, wordt hier de bereiding dier extracten met eene geringe wijziging i) van het voorschrift der Pharmacopee vermeld:

100 deelen van het versche kruid (d. i. het opwaarts groeiende gedeelte, tijdens het bloeien verzameld) worden fijngesneden, bevochtigd met 5 deelen water, daarna gekneusd en uitgeperst. De perskoek wordt nu verdeeld, gekneusd met 50 deelen water en daarmede een uur verwarmd tot 70°, dan 2 uur ter zijde gesteld en weder uitgeperst. De beide persvochten worden samengevoegd en zoolang verwarmd, tot de eiwitstoffen gestremd zijn en ook het Chlorophyl is afgescheiden ; na bezinking wordt gecoleerd en de rest op een doek met water nagewasschen. De colatuur wordt dan bij ten hoogste 80' op een waterbad uitgedampt tot 10 deelen zijn overgebleven. Wanneer dit vocht bekoeld is, voegt men er bij 12 deelen Spiritus en laat het mengsel gedurende 3 dagen in een gesloten vat op een koele plaats staan, waarbij eiwit, zetmeel en een gedeelte der zouten, in 't algemeen onwerkzame stoffen, uit het vocht worden afgescheiden. Nu wordt gefiltreerd, het filter met 6 deelen Spiritus van 50 "/u nagewasschen en dan bij ten hoogste 80° uitgedampt tot een dik extract.

De bereiding van Extractum Secalis cornuti komt in hoofdzaak overeen met die der laatst besproken extracten. Voor de bereiding \an dit extract worden 100 deelen Secale cornutum tot poeder B 10

') Naar mededeelingen van wijlen prof. W. Stoeder.