is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

troebele mengsels; na toevoeging van spiritus worden deze echter helder.

Extractum Cannabis is niet water niet mengbaar, maar lost op in aether, spiritus, chloroform en vette en aetherische oliën.

Ook het aetherische extractum Filicis is onoplosbaar in water, maar oplosbaar in aether.

R O B.

VRUCHTENGELEI.

Wanneer men saprijke vruchten met kokend water behandelt, coleert en de colatuur met suiker uitdampt tot extractdikte, verkrijgt men een Rob. De naam is afgeleid van het arabisch en misschien een \erkoiting van Sirop; wij hechten er thans meer de beteekenis aan van gelei (Rob Sambuci).

De Pharmacopee vermeldt:

Rob Sambuci, Vliergelei, die bereidt wordt door 10 deelen vliervruchten (fructus Sambuci recentes) gedurende 5 minuten te koken onder aanhoudend roeren (anders brandt de massa aan) en dan sterk uit te persen. In vier deelen van het verkregen sap wordt 1 deel suiker opgelost. Deze oplossing wordt tot koken verhit, afgeschuimd en gecoleerd. De gecoleerde vloeistof wordt bij kleine hoeveelheden, bijv. 500 gram, gekookt onder voortdurend omroeren, zóólang tot een paar druppels, op een kouden plaat gebracht, spoedig tot gelei stollen.

De ondervinding leert, dat men door groote hoeveelheden vocht tegelijk te koken, een gelei van minder fraaie kleur verkrijgt.

Rob sambuci vormt een stevige, samenhangende gelei; komt zij in mixturen voor, dan is het noodig haar eerst eenigen tijd alleen in den mortier te wrijven en dan langzaam met water te verdunnen, dit af te gieten, de rest weer te wrijven en zoo voort te gaan tot alles is opgelost. Doet men dit niet dan bevat de mixtuur steeds stukjes rob.

Rob Juniperi, Rob van Jenevervruchten, wordt bereid door 30 deelen gekneusde Jenevervruchten (fructus Juniperi) gedurende een half uur te infundeeren met 90 deelen water; dit mengsel laat men 12 uur staan, coleert en perst uit. Nadat het vocht eenige uren heeft staan te bezinken, giet men het helder af, lost in deze heldere vloeistof