is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liquor Burowi bevat ongeveer 1 pet. basisch aluininiumacetaat.

Door sommigen wordt aanbevolen, ten einde steeds eene heldere, niet geleiachtige Liquor Burowi te dispenseeren, daarvoor eene oplossing van Boorzuur in plaats van water te gebruiken. Naar onze ervaring is dit overbodig, indien men de op elkaar inwerkende vloeistoffen maar niet warm bij elkaar voegt; alleen dan verkregen wij een geleiachtig, onbruikbaar mengsel, wanneer de vloeistoffen niet behoorlijk afgekoeld waren.

Solutio Acetatis plumbici basici wordt bereid door 3 deelen Acetas plumbicus en 1 deel Oxydum plumbicum semivitreuni met 1 •> deel water in een flesch of kolf (niet in een uitdampschaal om het aantrekken van kooldioxyde) te verwarmen tot de massa bijna wit is geworden. Hierbij is basisch loodacetaat gevormd naar de vergelijking:

(CH;,COO)2Pb + 3H..O + PbO = 2Pb(^:!CO°+2H20.

Geheel juist is deze vergelijking niet, er ontstaat ook nog een ander basisch Loodacetaat (z.g. Lood -/3 acetaat) naar de vergelijking: 2Pb(CH:tCOO)2+3HoO + PbO = j 2Pb(CH:iCOO)o.Pb(OH)2} -

+ 2R>(X

De witte massa wordt nu met liefst gekookt (koolzuurvrij) water gemengd en in een flesch gespoeld, waarin men het vocht, van de lucht afgesloten, laat bezinken, waarna men filtreert.

Een andere eenvoudige bereidingswijze, waarbij verwannen niet noodig is, is de volgende: men wrijft 3 deelen Loodacetaat fijn, mengt met 1 deel fijngewreven Lythargyrum en laat het mengsel in een goed gesloten flesch gedurende 24 uur of zoo veel langer staan, tot het wit geworden is; dan mengt men het met 10 deelen (liefst gekookt) water, laat bezinken en filtreert1).

Oplossing van basisch Loodacetaat is eene heldere, kleurlooze vloeistof, die bij staan aan de lucht troebel wordt, onder vorming van basisch loodcarbonaat.

Met plantenaftreksels, met oplossingen van arabische gom en met oplossingen van earbonaten, sulfaten, chloriden, bromiden en jodiden ontstaan neerslagen.

Voor de bereiding van Aqua Plumbi Goulardi worden 2 deelen Solutio Acetatis plumbici basici vermengd met 8 deelen verdunden

i) Zie Mededeellngen van de Onderlinge Pharinaceutische Groothandel te Utrecht.