is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die sterk alkalisch reageert, de huid aantast en de slijmvliezen van mond en darmkanaal oogenbükkelijk verwoest; voor inwendio gebruik levere men het niet af. Aanleiding voor de aflevering zou kunnen bestaan door het voorschrift! van Hydr. potass dat zoowel eene afkorting van Hydras potassae (Hydras kalicus) als' van Hydrojodas potassae (Jodetuni kalicum) kan zijn

Bij vergifting met alkali (Hydras kalicus, Hydras natricus) geve men azijnzuur of citroenzuur verdund met veel water ter neutralisatie van het alkali, of bij sterke loogen ook olijfolie ten einde de looo- door verzeeping onschadelijk te maken.

Solutio Hydratis natrici, Natronloog, eene waterige oplossinvan Hydras natricus, waarvan 1 cM-' overeenkomt met 4 c.M" normaal alkali.

Blijkens hetgeen we bij Kaliloog opmerkten zal normaal natronloog

per Liter bevatten 23-4-16+1 gram = 40 gram, de door de Pha."

macopee bedoelde oplossing dus: 160 gram NaOH per Liter

!n de eigenschappen, die hier van belang zijn, komt natronloog overeen met kaliloog.

Solutio Jodii Lugoli, Solutio Lugoli, is eene waterige oplossing van Jodium en Jodetum kalicum. Jodium is bijna onoplosbaar in water, het lost echter gemakkelijk op in eene ^concentreerde oplossing van Jodetum kalicum tot eene bruinroode

vloeistof, die met water kan worden verdund zonder dat het Jodium zich afscheidt.

Lugol'sche oplossing wordt bereid door I deel Jodium en 2 deelen Kahumjodide door samenschudden in een flesch met 5 deelen water op te lossen, en daarna zooveel water toe te voegen tot het gewicht der oplossing oOO deelen bedraagt. Deze vloeistof komt in sterkte overeen met de Solutio Jodii Lugoli mitior van het Supplement, dat ook nog eene Solutio Jodii Lugoli fortior aaiveeft waarvoor men 1 deel Jodium en 2 deelen Kaliumjodide oplost in o deelen water en daarna verdunt tot 25 deelen. Solutio Jodii I u-oli

mitior Supplement) bevat dus 0,2 pet. en Solutio Jodii Lugoli fortior 4 pet. Jodium.

Vooral de sterke oplossing geeft met oplossingen van alcaloïdzouten een neerslag.

Solutio Peroxydi Hydrogenii, eene ongeveer 3 percentige