is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Carbonas ammonicus geeft met 5 deelen water een heldere oplossing. Het best mengt men dit zout in den mortier met koud water af; door schudden met water lost het langzaam op, terwijl het door warm water wordt ontleed en tevens vervluchtigt.

Hydras Chlorali niag alleen in koude vloeistoffen worden opgelost; warmte bevordert zeer sterk de ontleding van deze stof in zoutzuur en dichlooraldehyde, welke ontleding ook reeds plaats heeft bij het bewaren der waterige oplossing. Oni deze laatste reden is het wenschelijk oplossingen van Chloralhydraat slechts voor korten tijd voor te schrijven.

Saccharum en Saccharum lactis zijn beide bij de gewone temperatuur in water oplosbaar; men lost beide stoffen echter gemakkelijker op in warm water, de oplossing is dan spoediger helder.

Hydrochloras Apomorphini komt voor in kleurlooze of licht grijsgroene kristalnaaldjes, die oplosbaar zijn in 40,4 deelen water. Door den invloed van het licht, door ammonia van de lucht en vooral door alkali, dat ons medicijnglas dikwijls afgeeft aan waterige vloeistoffen, wordt de oplossing groen gekleurd. Deze groenkleuring wordt voorkomen , wanneer aan de oplossing eenig zoutzuur wordt toegevoegd. De oplossing van Hydrochloras Apomorphini bereidt men het eenvoudigst door het eerst met weinig water te schudden, dan het voorgeschreven zoutzuur toe te voegen en dan het overige water. Verwarmen is hierbij volkomen overbodig.

Sulfas Physostigmini en ook de oplossingen van de andere zouten van dit alcaloïde worden gemakkelijk rood gekleurd onder den invloed van licht, lucht en alkalisch reageerend glas.

Permanganas kalicus is oplosbaar in 18,8 deelen koud, veel gemakkelijker in warm water. De hoeveelheid water, waarin dit zout moet worden opgelost, is gewoonlijk ruimschoots voldoende om het bij de gewone temperatuur door schudden op te lossen. Een bezwaar tegen deze wijze van oplossen is, dat, wanneer slechts een klein gedeelte van het permanganaat in oplossing is gegaan, de vloeistof zóó violet gekleurd is, dat men niet kan zien of het zout geheel is opgelost. Beter is het daarom, de oplossing te bereiden door afmengen in den mortier of door het zout met warm water te overgieten.