is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geconcentreerde oplossing van Kaliumpermanganaat is violet, de verdunde rood van kleur; deze roode kleur moet nog waarneembaar zijn, wanneer men 1 deel eener oplossing i/llMI verdunt met 500 deelen water, zoodat de concentratie der oplossing wordt 1 = 500.000. Door den invloed van organische stoffen ontkleurt en ontleedt de oplossing gemakkelijk, vandaar dat men deze oplossing het best aflevert in flesschen met glazen stop of gesloten met een kurk gedrenkt in paraffine.

Alcaloïden zijn vrijwel onoplosbaar in water, alleen Codeïne lost vrij goed in water op (1 in 120). In spiritus zijn de alcaloïden wel oplosbaar. De meeste alcaloïdzouten zijn in water en in spiritus goed oplosbaar. Daar de meeste alcaloïden zwakke basen zijn, zullen hunne zouten door de meeste alkalisch reageerende stoffen worden ontleed, waarbij het in vele gevallen vergiftige - alcaloïde vrij komt. Dergelijke combinaties kunnen voor den zieke gevaarlijk worden. Het vrijgemaakte alcaloïde zal op den bodem van de flesch bezinken en gewoonlijk door omschudden niet gelijkmatig verdeeld worden, zoodat een groot deel van het alcaloïde achterblijft en met den laatsten lepel wordt ingenomen. Dergelijke alkalische stoffen, die alcaloïden uit hunne zouten vrij maken, zijn o. a.: Hydras kalicus, Hydras natricus, Hydras calcicus, Hydras magnesicus (Oxydum magnesicum), Ammonia, Carbonas kalicus, - natricus, Biboras natricus (de oplossing van Borax in Glycerine reageert zuur), Solutio ammoniae spirituosa anisata, Solutio Arseniitis kalici composita (de Liquor Fowleri der Ed. IV reageert neutraal).

De alkalische reactie van ons medicijnglas is tevens een reden, waardoor alkaloïdzouten ontleed worden. Naar eene mededeeling van van der Wielen i) bleek aan F. T. Cordon van het fraaie, weinig gekleurde loodhoudende glas, dat tengevolge van zijn laag smeltpunt tegenwoordig nagenoeg uitsluitend voor medicijnflesschen wordt gebruikt, dat 100 cM-i water, dat eene week met het glas in aanraking was geweest, 0,1-0,5 cM3 i/10 normaal zuur ter neutralisatie noodig had. Na een maand stond het glas niet verder alkali aan het water af. Het glas staat dezelfde hoeveelheid reeds in 24 uur af aan water, dat 1 pet. zwavelzuur bevat en geeft, wanneer het daarna wordt uitgespoeld met water, geen alkali meer aan water af, zoodat het dan geschikt is om oplossingen van alcaloïden te bewaren. .Men

Pharra. Weekblad 1902, pag. 542,

II*