is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Ferrojodidestroop » Kopersulfaat » Salpeterzuur

roodbruin, groen, zwak geel.

Europhenum is onder verwarming oplosbaar in vette olie, de oplossing moet worden gefiltreerd en in inactinisch glas worden afgeleverd.

Coffeinum en Theobrominum zijn moeielijk oplosbaar in water, gemakkelijk echter in oplossingen van Salicylas natricus en van Benzoas natricus, waarmede een soort dubbelzout wordt gevormd.

Om een heldere oplossing te verkrijgen is het gebruik van warm water noodzakelijk.

\oegt men bij deze oplossingen een zuur, een zuur zout of een zuurreageerende stroop, dan worden Salicylzuur en Coffeine of Theobromine afgescheiden.

Jodoform is oplosbaar in spiritus, in aether en in coilodium (Jodoformcollodium bestaat volgens het Supplement uit 1 deel Jodoform en 14 deelen Coilodium elasticum). Onder zachte verwarming lost het ook op in vette olie. De oplossingen worden onder den invloed van het licht spoedig ontleed en moeten daarom steeds in inactinisch glas worden afgeleverd.

Om oplossingen van Argonine en van Protargol te bereiden, strooit men deze stoffen op het water, dat zich in een porceleinen schaal of mortier bevindt en laat dit, onder afsluiting van het licht, zóó lang staan tot de stof is opgelost. Afmengen in een mortier helpt weinig, evenmin schudden met water, waardoor veel schuim wordt gevormd. Eene oplossing van Protargol, 1=10, bereid met gekookt en afgekoeld water, blijft in flesschen van inactinisch glas langen tijd onveranderd. Is behalve water bij eene Protargol-oplossing ook Glycerine voorgeschreven, dan doet men beter door de Protargol in kleine hoeveelheden bij de Glycerine in den mortier te voegen en te roeren tot alle Protargol gelijkmatig bevochtigd is. Met behulp van water wordt het mengsel van Protargol en Glycerine in een flesch gespoeld. De vloeistof, welke eerst troebel is, gaat spoedig in een heldere oplossing over.

In Glycerine alleen is Protargol onoplosbaar.