is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

combinaties, die sommigen artsen zeer gewenscht voorkomen; als zoodanig noemen wij: extractum Opii of tinctura Opii crocata gecombineerd met Tannine. Langdurige ervaring moet in deze en dergelijke gevallen den weg wijzen. Wij willen er echter hier nog op wijzen, dat slijmstoffen, (Mucilago Saleb, Solutio gummosa) het snel bezinken van het neerslag na omschudden tegengaan.

Wanneer een mixtuur, waarin een neerslag ontstaat, moet worden gereed gemaakt en afgeleverd, dan worden de stoffen, die op elkaar inwerkend het neerslag vormen, zoo verdund mogelijk bij elkaar gevoegd, de inwerking is dan het minst heftig en het praecipitaat het fijnst verdeeld.

Tot de mengsels van vloeistoffen kunnen wij de^volgende praeparaten der Pharniacopee rekenen:

Aciduni aceticum dilutum, verdund azijnzuur, een mengsel dat uit 6 pet. CH;COOH en 94 pet. water bestaat. Het wordt bereid door bij 80 deelen water te voegen 20 deelen azijnzuur; men kan het ook bereiden uit sterk azijnzuur (Acidum aceticum concentratum) en water, mits men nauwkeurig de sterkte van het sterke zuur weet. De Pharniacopee geeft aan, dat het minstens 97,2 pCt. CH3COOH moet bevatten. Is de sterkte van het zuur door titratie bepaald en is bijv. gevonden 9S pCt., dan zal men voor 100 deeleu verdund azijnzuur daarvan noodig hebben 20 X 30 : 98 deelen. Ook het Azijnzuur zal gewoonlijk uit dezen IJsazijn worden gemaakt; voor 100 deelen Azijnzuur zal men noodig hebben (100 X 30) : 98 deelen IJsazijn van 98 pet. Bij azijnzuur, verdund azijnzuur en de overige nog te bespreken zuren is het noodzakelijk de sterkte van het zuur nog eens door titratie te bepalen (zie bij Solutio hydratis kalici).

Acidum hydrochloricum dilutum, verdund Zoutzuur, een mengsel van 583,4 Gram Zoutzuur van 25 pet. met zooveel water, dat men 1 Liter mengsel heeft. Het verdunde zuur is viermaal normaal en bevat dus: 4 X 36,5 G. HCI per Liter = 146 G. Het gehalte aan HC1 bedraagt dus 14,6 pet. (dat der F.d. III bedroeg 12,5 pet).

Acidum nitricum dilutum, verdund Salpeterzuur, is viermaal normaal Salpeterzuur en bevat dus 25,5 pet. HNO3. Het wordt bereid door 504,4 G. Salpeterzuur met water te verdunnen tot 1 Liter. (Verdund Salpeterzuur der Ed. III bevatte 20 pet. UNO.;.) Door de